Power to the paling – teken de petitie (video)

Daarom hopen we dat zoveel
mogelijk sportvissers via www.powerpaling.nl onze
online petitie tekenen en ook mensen
in hun netwerk hiertoe willen
aansporen. Als alle ruim 600.000
VISpashouders tekenen, zou dat een
enorme impact hebben in Brussel.”
De petitie, waarvoor Good Fish samen
met Stichting RAVON campagne
voert op Sky Radio, NPO Radio 1,
via social media en op reclamezuilen
in Den Haag, is ook bestemd voor de
Europese Commissie. Daar weet men
dat de toestand van de paling onverminderd
kritiek is, zoals zij in februari
zelf nog bevestigde.
Maar daarmee staat deze unieke vis
volgens Veraar helaas (nog) niet navenant
hoog op de politieke agenda.
“Daarom moeten we met zijn allen
knokken voor de paling. Daar hebben
we de sportvisser bij nodig. Niet
alleen om te tekenen, maar ook om
met verstand van zaken te reageren
wanneer er op social media tegenkrachten
loskomen. Het kost ons telkens
veel tijd om de negatieve storm
op social media te pareren. Laten we
samen een community vormen; een
Good Fish Community”, knipoogt
ze.

“De paling kan elke vorm van steun goed gebruiken”, gaat Veraar verder. “De IUCN (International Council for Conservation of Nature and Natural Resources) heeft deze vis onverminderd als ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst staan.” De Power to the palingcampagne belicht ook de problemen waar zelfs de commerciële visserij tegenaan loopt. Zoals de glasaalstroperij in onder meer Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië.

“Eén kilo glasaal levert de Europese stroper ongeveer tweehonderd euro op, maar in Japan wordt het verhandeld met een ‘winkelwaarde’ van 23.500 euro. Daar wordt glasaal als een delicatesse beschouwd.”

Vier hoofdlijnen

Glasaal afvangen in de Zuid-Europese riviermondingen, waar een EU-verbod op ligt, is nu de grootste ‘wildlife crime’ ter wereld. Veraar
somt daarom de vier hoofdlijnen op van hun petitie aan Brussel: “Ten eerste pleiten we voor meer druk vanuit de Europese Commissie om te zorgen dat de lidstaten de Europese wetgeving voor herstel van de paling implementeren. Want wie doet dat eigenlijk? Punt twee van de petitie is: verbeter de migratiebarrières.

Het derde punt behelst het in beeld brengen van de illegale handel, want dat stukje bewustzijn ontbreekt gewoon. Punt vier is: kijk naar de leefgebieden. Creëer meer palinggeschikte locaties.”

Handicaps

Via de petitie hoopt Good Fish dat Brussel de Europese wetgeving uit 2007 hándhaaft. “Iedereen weet het, maar er gebeurt te weinig. In de EUranking van lidstaten over het toepassen van de wetgeving uit 2007 is Nederland overigens niet het beste jongetje van de klas.”  

Veraar is meer te spreken over de inspanningen van Sportvisserij Nederland voor het meeneemverbod en het creëren of verbeteren van palinggeschikte locaties, zoals de aalreservaten aan de Vecht en in Drenthe. “De paling staat met zeven-nul achter (zie kader pagina 20, red.)”, zegt zij over de handicaps waarmee de aal nu moet afrekenen om te kunnen overleven en op een gezonde manier in Europese 

wateren op te groeien.

Bermudadriehoek

“Daar zit nog niet eens het droevige gegeven tussen dat slechts dramatisch weinig glasaaltjes Europa bereiken. Als gevolg daarvan keren er ook weer minder geslachtsrijpe dieren terug naar hun geboortegrond – de Sargassozee in de Bermudadriehoek – om zich voort te planten. Daardoor komt er minder nageslacht en zo ontstaat er een vicieuze cirkel”, vervolgt Veraar.

“De bij Den Oever getelde intrek van glasaaltjes is van 1960 tot 2015 met 95% gedaald. Stichting RAVON doet binnen Powerpaling met 250 vrijwilligers langs de hele Nederlandse kust onderzoek naar de intrek van glasaal, zodat gefundeerd kan worden gezegd of er sprake is van substantieel herstel. Maar de verwachting is dat dit nog jaren duurt als we nu niet gezamenlijk ingrijpen.”

Share this post