Raad van State staat aanleg visvlonders Steenwijkerdiep toe

Begin april heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan in een zes jaar lang lopende zaak over de aanleg van 50 visvlonders langs het Steenwijkerdiep. Net als de rechtbank Zwolle eerder deed, heeft de hoogste bestuursrechter alle bezwaren van met name omwonenden tegen de aanleg van de visvlonders van tafel geveegd.

Het Steenwijkerdiep was jarenlang een belangrijk wedstrijdwater in de Kop van Overijssel. Toen in 2013 de beschoeiing werd verlaagd en zogenaamde plas-dras-oevers werden aangelegd, kwam de wedstrijdfunctie van dit water echter onder druk te staan. Sportvissers konden het water minder goed bereiken door de drassige, overbegroeide oevers. Om dit wedstrijdtraject te behouden, startte Sportvisserij Oost-Nederland in samenwerking met tien plaatselijke hengelsportverenigingen in 2014 met de voorbereidingen om 50 visvlonders en parkeerhavens aan te laten leggen.

Bezwaren

Voordat met de daadwerkelijke aanleg van deze visvlonders kon worden gestart, moest de hengelsportfederatie eerst een omgevingsvergunning van de gemeente Steenwijkerland, een ontheffing van de provincie en een watervergunning van het waterschap aanvragen. Alle benodigde documenten werden verkregen, maar helaas werd tegen al deze besluiten bezwaar gemaakt door enkele omwonenden en een roeivereniging. Daarop volgde een jarenlang durend juridisch getouwtrek, waarbij de inspanningen van de georganiseerde sportvisserij om tot aanleg van de steigers over te gaan telkens werden aangevochten.

Definitief groen licht

Na jarenlange procedures die soms uitzichtloos leken, zijn dankzij een goede samenwerking met de gemeente, provincie, het waterschap en uitgebreide juridische steun van Sportvisserij Nederland alle bezwaren definitief ongegrond verklaard. Dit betekent dat met de laatste uitspraak van de Raad van State de zekerheid is verkregen dat de aanleg van de visvlonders doorgang kan vinden. Over een gebied van ongeveer 1.250 meter tussen de Kooibrug en de Smalleweg in Scheerwolde, zullen in het Steenwijkerdiep 50 houten visvlonders – met daarachter in de berm een parkeerplaats – worden gerealiseerd. Hiermee verbeteren de visomstandigheden ter plaatse en blijft het wedstrijdtraject behouden.

Share this post