Regels zeebaars januari – maart 2021

In verband met de Brexit – waardoor ook op visserijgebied tal van wetten en regels moeten worden herzien – zijn ten aanzien van de zeebaars vooralsnog alleen de regels voor het eerste kwartaal van 2021 bekend. Sportvissers dienen in januari en februari alle gevangen zeebaars terug te zetten, terwijl in maart een ‘bag limit’ geldt van twee stuks met in achtneming van de minimummaat van 42 cm.

In het eerste kwartaal van 2021 geldt ook een algeheel verbod voor het meenemen van met recreatief staand want gevangen zeebaars. Voor de commerciële visserij zijn de quota voor het eerste kwartaal een kwart van het jaarquotum, met uitzondering van een aantal sterk seizoensgebonden visserijen. Februari en maart blijven gesloten seizoen. 

Sportvissers dienen alle in januari en februari 2021 gevangen zeebaarzen terug te zetten.

Rest van 2021

De regels voor de rest van 2021 – zowel voor sport- als beroepsvisserij – volgen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van het eerste kwartaal. Bij de bekendmaking hiervan volgt een bericht op de website van Sportvisserij Nederland.

Share this post