Reiger bij de vijver weghouden

Een reiger kan een mooie vijver snel veranderen in een slagveld. Dode en gewonde vissen, waterplanten die beschadigd zijn en een vettige laag op het water. Om je vijver hiertegen te beschermen, lees je in dit artikel reiger bij de vijver weghouden tips, die je helpen een reiger uit je vijver te houden. Het is het derde deel in onze serie artikelen over het oplossen van vijverproblemen. De andere artikelen lees je via het menu-item ‘problemen oplossen’ boven in beeld.

Reiger bij de vijver
Reiger bij de vijver. Een vijver is voor veel reigers een makkelijke manier om aan voedsel te komen.

Reiger in de vijver

Waarom geeft juist een reiger zoveel overlast bij je vijver? Om hier inzicht in te krijgen, volgt hier eerst wat informatie over de leefwijze van de blauwe reiger (Ardea cinerea cinerea). Deze reigersoort is de meest voorkomende in België en Nederland. De grootste aantallen vind je in de kustprovincies (West-Vlaanderen, Zeeland, Holland, Friesland, Groningen) maar ook in andere provincies komen ze algemeen voor, vooral in waterrijke gebieden.

Menu reiger

Een reiger leeft vooral van vissen, kikkers, padden en andere waterdieren. Deze vangt hij door doodstil in ondiep water te gaan staan, net zo lang totdat er een prooi voorbijkomt. Deze spietst hij vervolgens met een snelle stoot aan zijn scherpe snavel.

Reigers zijn net als andere vogels warmbloedig en hebben daarom het gehele jaar  door voedsel nodig. Dit geldt zeker net na de winter. De reiger begint al vroeg met het bouwen van een nest (februari-maart) en heeft hierdoor dan een verhoogde energiebehoefte. Juist in deze periode is in de vrije natuur nog maar weinig voedsel te vinden. Kikkers, padden en salamanders zitten nog ingegraven in de waterbodem. Vissen zitten in deze periode meestal in de voor de reiger te diepe delen van sloot of ven.

De vijver vormt daarom juist in het vroege voorjaar een aantrekkelijk alternatief voor de reiger. De meeste vijvers zijn niet te diep voor een reiger en het water in een vijver warmt bovendien sneller op dan water in de natuur. Hierdoor is het voor de reiger een koud kunstje zijn maag te vullen met vissen uit de vijver.

Schade door reiger

Een reiger kan flink wat schade aan je vijver veroorzaken. Vissen, waterplanten, vijverfolie en vijverwater zijn allemaal gevoelig voor schade door een reiger in de vijver.

Vissen
De vissen in de vijver kunnen door een reiger worden opgegeten of verwond. In dit laatste geval heeft de reiger de vis wel geraakt met zijn snavel, maar heeft de vis zich daarna nog wel in veiligheid kunnen brengen. Vaak sterft de vis later alsnog aan de verwondingen en de stress.

Waterplanten
Een reiger gooit soms plantmanden om. Hierbij loopt de grond waarin de planten staan, uit de mand. Dit maakt het water in de vijver tijdelijk troebel. De waterplanten zul je weer opnieuw moeten oppoten.

Lek in folie
Een reiger kan met zijn scherpe snavel voor een lek in het folie zorgen. Om dit te repareren, zul je de vijver leeg moeten maken. Vooral als het groeiseizoen in volle gang is, is dit erg vervelend. Het betekent namelijk, dat je de vijver bij een hogerwatertemperatuur opnieuw zult moeten opstarten. Dit geeft veel kans op groei van algen.

Vijverwater
Een reiger heeft op zijn poten klieren, die een olie-achtig vet afgeven. Dit vet drijft na het bezoek van de reiger soms als een vieze laag op het vijverwater.

Reiger bij de vijver weghouden

Ook al is het vanuit de reiger te begrijpen dat hij je vijver bezoekt, als vijverbezitter wil je dit natuurlijk niet. Een reiger bij de vijver weghouden is echter nog niet zo eenvoudig. Reigers zijn (letterlijk) slimme vogels die allerlei trucjes snel doorhebben. Hieronder vind je een aantal tips, die wel helpen om een reiger bij de vijver weg te houden.

Verhinder de reiger te landen bij of in de vijver

Dit is eigenlijk meteen de belangrijkste en beste tip. Wanneer een reiger niet in of vlak naast de vijver kan staan, is de vijver niet langer interessant voor hem. Er valt dan immers niks te halen voor hem. Je kunt het landen van de reiger verhinderen, door een net over de vijver te spannen. Daarnaast kun je op een wat grotere hoogte, bijvoorbeeld 2 meter, kris-kras enkele draden over de vijver spannen. Deze bevestig je bijvoorbeeld aan schuttingen of boomstammen. De aanvliegroute van de reiger wordt hierdoor verstoord.

Een net over de vijver draagt natuurlijk niet direct bij aan de schoonheid van de vijver. Wanneer je het net echter op een raamwerk bevestigt, kun je dit gemakkelijk verwijderen wanneer je in de tuin zit of met de vijver bezig bent. Op de website Vijverhandboek vind je een interessant artikel over het aanbrengen van zo’n raamwerk met net op de vijver.

reiger bij de vijver weghouden
<em>Reiger bij de vijver weghouden: een net over de vijver is de beste oplossing (bron: vijverhandboek.nl)</em>

Geef de vissen in de vijver een schuilplaats

Wanneer een reiger niets kan vangen in je vijver, zal zijn interesse al snel afnemen. Bedenk hierbij, dat een vijver, die dicht bij huizen en mensen ligt, voor een reiger eigenlijk niet zo’n prettige en veilige plek is. Als er dan ook nog eens geen beloning tegenover staat, leert een reiger al snel deze plek te mijden.

Je kunt vissen in de vijver een schuilplaats geven, door in de vijver iets aan te brengen waar ze onder kunnen schuilen. Dit is bijvoorbeeld een grote, platte plantmand die op vier bakstenen op de vijverbodem staat. Vissen merken het snel als er gevaar dreigt en zullen zeker van deze schuilplaats gebruik maken. Zo’n constructie is een mooie en slimme manier, die zeker helpt bij het weghouden van een reiger bij de vijver.

Reiger bij de vijver weghouden – wat helpt niet?

Er zijn allerhande middelen en producten verkrijgbaar die een reiger bij je vijver zouden weghouden. Helaas werken veel van deze (dure) oplossingen niet of maar heel kort. Voorbeelden zijn plastic reigers, spiegelbollen, apparaten die het geluid van een angstige reiger nadoen, laserstralen die naar de reiger schijnen. Elk jaar lijken er wel nieuwe vindingen gedaan te worden, maar dé oplossing is nog steeds niet gevonden.

Reigers zijn slim. Ze hebben daarom meestal snel in de gaten wat echt een bedreiging voor hen vormt en wat niet. De hierboven genoemde middelen kunnen een reiger niet echt kwaad doen, en dat hebben de vogels dan ook snel door.

middel tegen reiger vijver
Veel middelen tegen reigers werken niet of maar heel kort. Hier drijft een spiegelende bal met daarop een roofvogeloog in de vijver, in de hoop dat de reigers hierdoor wegblijven.

Share this post