Resultaten visserijkundig onderzoek Zuidelijke Randmeren (video)

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) een groot, vierjarig visstandonderzoek uit op deze wateren.

Van 2018 t/m 2022 wordt niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem, kolblei en blankvoorn gevist en wordt de visstand periodiek gemonitord.

Omdat de jaarlijkse informatieavond voor sportvissers en andere geïnteresseerden over dit onderzoek – georganiseerd door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland – wegens coronamaatregelen niet fysiek kon plaatsvinden, heeft de federatie een uitgebreide videopresentatie gemaakt. Daarin geven we uitleg over het onderzoek en delen we de belangrijkste bevindingen en resultaten van het derde jaar van het onderzoek (2020-2021):

In 2022 hopen we weer een normale informatiebijeenkomst te kunnen organiseren om geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen en resultaten van het derde jaar.

Meer informatie

Share this post