Resultaten visserijkundige onderzoeken

De visserijkundige onderzoeken van afgelopen winterseizoen zitten erop. Op dit moment is het veldteam van Sportvisserij Nederland druk bezig met de rapportages van al deze afvissingen. Daarin worden de vangstgegevens besproken en – waar nodig – adviezen gegeven aan de hengelsportvereniging. We lichten hieronder alvast een aantal resultaten voor je uit.

Voor Sportvisserijbelangen Delfland zijn vier wateren onderzocht: het Vondelpark en Wipperspark (beide in Maassluis), de Harnaschpolder Noord in Den Hoorn en het Zegwaard plasje in Delft.

 
In het Vondelpark werd veel kleine vis aangetroffen, terwijl bij het Wipperspark meer grote vissen op de meetplank kwamen. Helaas bleek in een brede verbindingssloot vissterfte te zijn geweest. Het Vondelpark lijkt bij uitstek een locatie waar het project Samen VISsen (waarbij ouderen onder begeleiding een paar uurtjes gaan vissen) kan worden opgestart. Het verzorgingstehuis ligt hier naast het water.

Den Hoorn en Delft

In het noordelijk deel van de Harnaschpolder Noord in Den Hoorn werd relatief weinig en vooral kleine vis gevangen, terwijl het zuidelijk deel juist veel en ook grote vis – waaronder grote brasems, karpers, giebels en enkele snoekbaarzen – prijsgaf. In het plasje Zegwaard in Delft werd bijzonder weinig gevangen. In de zomer waren hier al problemen met blauwalg en werd door het onderzoeksteam van Sportvisserij Nederland vastgesteld dat het water nabij de bodem nagenoeg zuurstofloos was. Enkele weken daarna is het gehele water zuurstofloos geraakt, met vissterfte tot gevolg.

 

Noord-Brabant

In Vlijmen werd een oude zandwinput bevist. Hier was een deel van het originele karperbestand enkele jaren geleden gestorven en waren de vangsten sterk gedaald. De vangst van onze veldploeg bestond dan ook uit slechts twee spiegelkarpers en slechts enkele brasems. Ruim een derde van de vangst bestond uit zeelt en een vierde uit snoek. Beide soorten zijn plantenminnend; ze komen voor in vrij helder water met waterplantengroei in de zomer. Een vrij unieke vangst in dit water.

Limburg

In het zuiden van het land werd het Heidserpark bevist met de zegen en het elektrovisapparaat. Bij HSV Weggebekker waren de verwachtingen erg laag, omdat tijdens werkzaamheden aan de vijver circa 70 karpers waren gestorven. De verrassing onder de leden van de vereniging was dan ook groot toen er 41 schubkarpers, 33 spiegelkarpers, 13 graskarpers, twee zilverkarpers en twee steuren boven water kwamen. Het totale vangstgewicht was meer dan 1.000 kilo.

 
In Limburg werd ook de Tangkoel bevist – een oude Maasmeander met een slechte zuurstofhuishouding en het aalscholverprobleem. De vangst van enkele duizenden blankvoorns tot 20 centimeter en 20 karpers was dan ook zeker niet slecht te noemen. Wel ontbrak grote brasem in de vangst. Deze vissen houden het niet vol in het ondiepe water met lage zuurstofgehaltes en erg hoge temperaturen in de zomer. De meervalstand – er zijn jaren geweest waarbij er veel van werden gevangen – lijkt hier sterk teruggelopen; er werden slechts twee exemplaren aangetroffen.

Verschillende adviezen

Al met al werden afgelopen wintermaanden weer sterk verschillende wateren door heel Nederland onderzocht. Van stadswateren tot natuurlijke wateren in het buitengebied met een uiteenlopende visstand. De gegevens die de veldploeg van Sportvisserij Nederland voor elk onderzoek verzameld – van de milieu-inventarisatie vooraf, tot de afvissing zelf – worden na afloop digitaal ingevoerd en verwerkt tot een rapportage met interessante kaartjes, grafieken en tabellen. In de meeste gevallen vloeien hier een of meerdere adviezen aan de vereniging uit voort, bijvoorbeeld over de inrichting van het water of het uitzetten van vis. Lees hier meer over visserijkundig onderzoek.

Share this post