Ruim drie miljoen subsidie voor de Groen Blauwe Rijn Alliantie

De Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) heeft in 2018 een Europese subsidie toegekend gekregen van ruim drieënhalf miljoen euro. Dit samenwerkingsverband van 10 organisaties – waarin ook Sportvisserij Nederland is vertegenwoordigd – zet zich onder andere in voor natuurlijke uiterwaardenontwikkeling, het herstel van trekvissen, en van het herstel van de otter. Dankzij de subsidie kunnen enkele grote, grensoverschrijdende projecten worden uitgevoerd.

Binnen de GBRA is de Rijn het verbindende element bij de samenwerking tussen natuurorganisaties en Nederlands-Duitse overheden.
In dit samenwerkingsverband zal voor trekvissen, zoals de steur, zalm en aal, een kennisnetwerk worden opgezet, waarbij Sportvisserij Nederland haar aanwezige expertise op dit gebied kan delen met Duitse visexperts en bestuurders. Daartoe worden diverse workshops, kennisateliers en excursies langs de waterkant gehouden.

Sterfteoorzaak schieraal onderzocht

Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor het werken aan het herstel van de steur in de Rijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterfteoorzaak van schieralen, die soms met tientallen gelijk dood op de oevers van de Rijn gevonden worden, met name bij droge perioden. De vissen worden verzameld langs de oevers door vrijwilligers en daarna onderzocht.

Tevens wordt een deel gevangen met behulp van de ankerkuil visserij. De ankerkuil  is een historische vistechniek waarbij vissen die stroomafwaarts zwemmen bemonsterd worden in de rivier. Door gebruik te maken van deze oeroude visserijmethode kunnen nieuwe gegevens met oude vergeleken worden om zo zicht te krijgen op de ontwikkeling van de visstand. 


De eerst monitoringssessies met de historische ankerkuilvisserij zijn inmiddels uitgevoerd.

De partners in dit omvangrijke project zijn ARK Natuurontwikkeling (lead partner), NABU Kranenburg, Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Rijkswaterstaat Oost Nederland, Waterschap Rijn en IJsel, Vereniging Cultuurlandschap Nederland, Bezirksregierung Düsseldorf, Biologische Station Kreis Wesel e.V. en Stichting De Bastei.

Meer informatie op de website van de GBRA.

Share this post