Sluit aan bij het Sportakkoord van jouw gemeente

Vanuit Sportakkoord II zijn gemeenten bezig met het vernieuwen van het lokale sportakkoord. Dit biedt hengelsportverenigingen de kans om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen de eigen gemeente. Nú is het moment om hierover in gesprek te gaan: op 30 juni 2023 moeten de lokale sportakkoorden klaar zijn.

Hengelsportverenigingen die al actief zijn met (of plannen hebben voor) het organiseren van vislessen, jeugdviscursussen, Samen VISsen-uitjes, de ZomerVISkaravaan of de verbetering van het viswater in woonwijken, leveren al een belangrijke bijdrage om de gemeentelijke sport- en beweegambities te bereiken. Door nu in gesprek te gaan met de gemeente kun je daarbij o.a. aangeven wat jouw vereniging nodig heeft om de sportvisserijmogelijkheden in jouw gemeente te optimaliseren. Dit biedt een prachtige kans om optimaal aan te sluiten op het gemeentelijke sportbeleid.


Lokale jeugdvisevenementen brengen de jeugd letterlijk in beweging en naar buiten toe.

Lokaal sportakkoord

Sportakkoord II – op 1 april j.l. van start gegaan – is het vervolg op Sportakkoord I en de lokale sportakkoorden per gemeente. Hierin spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar de sport- en beweegambities kunnen bereiken. Voor jouw hengelsportvereniging is dit dus het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente. Wacht daar niet mee, want elke gemeente heeft tot 30 juni 2023 de tijd om het eigen lokale Sportakkoord te vernieuwen.


Activiteiten zoals vislessen sluiten vaak perfect aan bij de doelen en ambities van lokale sportakkoorden.

Invloed en middelen

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als hengelsportvereniging ben je officieel een ‘sportaanbieder’ en in die hoedanigheid heb je invloed op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen en sportambities en er een goede ‘match’ is, kun je bovendien gebruik maken van de beschikbare (financiële) middelen. Minstens zo belangrijk is het om de gemeente te laten zien wat jouw hengelsportvereniging betekent als partner in het bieden van buitenactiviteiten voor jong en oud, inclusief de kwetsbare groepen in de samenleving.

Bij het project ‘Samen VISsen’ nemen hengelsportvrijwilligers de bewoners van zorgcentra mee voor een heerlijk dagje samen vissen.

Onderdeel van de sportwereld

‘Sportakkoord II – Sport versterkt’ biedt op hoofdlijnen de kaders om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de sport in Nederland. Partijen bij dit akkoord zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Platform Ondernemende Sportaanbieders en Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Sportvisserij Nederland is sinds 2013 lid van NOC*NSF. Hiermee maakt de georganiseerde hengelsport officieel deel uit van de sportwereld.

Meer informatie

Kijk op sportakkoord.nl en nocnsf.nl/sportakkoord voor meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw vereniging kunnen betekenen. Daarnaast kun je de Verenigingsadviseur van je eigen hengelsportfederatie vragen om je verder te helpen binnen jouw gemeente.

Ben jij als sportvisser (nog) niet actief binnen jouw hengelsportvereniging, maar zelf werkzaam bij een gemeente of heb je daar goede ingangen? Dan kun jij bij dit thema van grote waarde zijn voor jouw hengelsportvereniging en contact opnemen met het bestuur van je vereniging.

Share this post