Soepel verlopen Ledenvergadering – verslag en terugkijken (video)

Op 2 oktober vond de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vanwege corona was de vergadering naar het najaar verplaatst en was het aantal deelnemers helaas nog beperkt. Belangstellenden konden de vergadering thuis via een live stream volgen. Alle voorstellen van het bestuur werden aangenomen en met de leden werd uitvoerig gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de hengelsportorganisatie.

Hieronder is de hele vergadering terug te kijken. De vergadering zelf begint na 51:40:

Het verslag lees je door onder de video.

Instemming

 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Sportvisserij Nederland konden op instemming van de leden rekenen. Ook het jaarplan 2021 en het beleid voor 2022 en 2023, evenals de bijbehorende begrotingen werden goedgekeurd.

Organisatie ontwikkeling

 
Het bestuur gaf aan zo snel mogelijk te willen starten met het stroomlijnen en uniformeren van regelingen en procedures bij de zeven federaties en Sportvisserij Nederland. Tevens stelde het bestuur voor om begin volgend jaar een voorstel ter besluitvorming aan de leden voor te leggen om te komen tot een nieuwe, onafhankelijke bestuursstructuur voor Sportvisserij Nederland, die voldoet aan de 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 
Vier federaties gaven aan graag een stap verder te willen gaan en te willen starten om de mogelijkheden en voordelen van een fusie van de federaties met Sportvisserij Nederland tot een nieuwe koepelorganisatie te verkennen. Hiermee zou ook dit scenario kunnen worden verduidelijkt en een eventuele tijdslijn voor besluitvorming kunnen worden ingezet. Uiteindelijk werd over dit laatste geen besluit genomen.

Gouden erespeld Peter Paul Blommers

 
Vice voorzitter en bestuurslid Communicatie Peter Paul Blommers -vanaf juni 2011- was vanwege zijn maximale zittingstermijn niet herkiesbaar. Hij werd toegesproken door de voorzitter en directeur en geprezen om zijn bestuurlijke visie, besturen op hoofdlijnen en daadkracht. Mede dankzij zijn inzet is het huidige communicatiebeleid, samenwerken met andere sectoren en de aansluiting bij NOC*NSF tot stand gekomen.


Peter Paul Blommers tijdens zijn afscheidsspeech

Ook speelde hij een belangrijke rol bij de vernieuwing van de wedstrijdvisserij (het beleidsplan ‘Als Team naar de Top’). Hiermee is het wedstrijdvissen in teams, de ontwikkeling van coaching, de organisatie van WK’s in Nederland, diverse Nederlandse wereldkampioenen en het Topsportgala de afgelopen jaren gerealiseerd.

Peter Paul Blommers kreeg voor zijn landelijke verdiensten de gouden erespeld uitgereikt -de hoogste onderscheiding van Sportvisserij Nederland.

Benoeming nieuwe bestuursleden

 
Als nieuw bestuurslid Communicatie voor een periode van drie jaar werd benoemd Guido Camps uit Zeist. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring, is kundig op het werkgebied en ziet het combineren van natuurgebruik en dierenwelzijn als zijn uitdaging.

Guido Camps

Voorts werden de zeven door de federaties voorgedragen kandidaten benoemd voor een zittingstermijn van één jaar. Nieuw is Arie Gramsma uit Limburg, die Cornel van Schayck opvolgt. Cornel werd door de voorzitter voor haar bijdragen de afgelopen drie jaar bedankt.

Share this post