Specialistenorganisatie SNB wordt VNR

De Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) heet vanaf 1 januari 2022 Vereniging Nederlandse Roofvissers (VNR), dé belangenvereniging voor de Nederlandse roofvisser. Dat is besloten tijdens de extra algemene ledenvergadering op 11 september jl. De naamsverandering is één van de maatregelen die wordt genomen om de vereniging toekomstbestendiger te maken.

Al jaren heeft de SNB te maken met een ledenaantal dat onder druk staat, adverteerdersinkomsten die teruglopen en een bestuur wat uitdunt en vergrijst. Door de doelgroep te vergroten hoopt de VNR meer aan belangenbehartiging te kunnen doen, fondsen te werven en nog meer regioactiviteiten te kunnen ontplooien.

Het verenigingsblad zal van naam veranderen en met ingang van 1 januari 2022 zal de transformatie definitief zijn. Ook de huisstijl en website veranderen.

Specialistenorganisatie Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en circa 750 lokale hengelsportverenigingen bijna 700.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij. 

Het oude logo van SNB verandert per 1 januari 2022

Share this post