Sportduikers doen een clean up in de zuidelijke Noordzee (video)

Een duikteam, bestaande uit 35 ervaren vrijwilligers, is afgelopen weekend in Scheveningen gestart met een grote schoonmaakactie in de maand juni. Op 20 verschillende wrakken verwijderen de duikers de komende weken afval, plastics verspeelde visnetten, vislood en andere rommel.

Foto: Udo van Dongen

Vandaag is het World Ocean Day. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de oceanen die momenteel ernstig bedreigd worden. Schone en gezonde oceanen zijn van levensbelang.

Foto: Joost van Uffelen

Minister Cora van Nieuwenhuis was vanochtend in Scheveningen om hier aandacht voor te vragen en de vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon te steunen in hun actie.
 

De impact van rivierplastics is bij de uitstroom van de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde is groot. Als afval uit zee niet wordt geborgen, valt het op korte of lange termijn uiteen en verdwijnt het in het milieu. Het duikteam duikt voor de kust van Zuid-Holland, Zeeland en België.

In dit gebied wordt eerst in de weekenden een voorverkenning gedaan om vervolgens vanaf 18 juni voor 9 dagen de Noordzee op te gaan.

Scheepswrakken zijn biologische hotspots in zee. Ze fungeren als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten op de wrakken. Het afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten.

Het afval is moeilijk te bergen omdat het vast zit of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval voorzichtig met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren.

Duik de Noordzee schoon

Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Duik De Noordzee schoon. Het duikteam bestaat uit marien biologen, amateurarcheologen, ecologen, fotografen, filmers en supportduikers. Met passie voor natuur en avontuur maken ze als duikers scheepswrakken veilig voor het onderwaterleven.

Ze maken historisch erfgoed, de vervuiling en leven in de Noordzee zichtbaar voor het grote publiek. Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, het bedrijfsleven, universiteiten en de overheid.

Stichting Duik De Noordzee Schoon streeft naar schone en gezonde Noordzee waar visserij, energiewinning en recreatie duurzaam in harmonie is met flora en fauna. Ze organiseerde de afgelopen 10 jaar, vijftien 10-daagse expedities vanaf een groot duikschip.

Vrienden van de Noordzee

Sportvisserij Nederland is officieel Vriend van de Noordzee en ondersteunt zo (o.a. via een jaarlijkse bijdrage) Stichting Duik de Noordzee Schoon.

Share this post