Sportvisserij in beeld bij gemeenten

Sportvisserij Nederland heeft eind 2019 samen met vijf federaties meegedaan aan de Nationale Kennisdag in Den Bosch. Dit omdat eerder bleek dat veel zogenaamde buurtsportcoaches van gemeenten de hengelsport nog nauwelijks kennen.

Buurtsportcoaches kunnen (hengel)sportverenigingen
bij tal van zaken helpen, zoals met
de werving van vrijwilligers en het organiseren  van activiteiten. Andersom zijn gemeentes vaak
de aangewezen partij om stadswater te (laten) transformeren
naar een echte VISparel. Beleidsmakers
moeten dan wel de lokale hengelsportvereniging
kennen én weten te vinden.

Doelstellingen

Niet alleen met waterbeheer en praktische voorzieningen
– zoals vissteigers – maar ook met activiteiten voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking
kunnen hengelsportverenigingen bijdragen
aan specifieke doelstellingen van een gemeente. In
Den Bosch vonden met name folders over vislessen
op de basisschool, Samen Vissen met bewoners van
zorginstellingen en VISparels gretig aftrek.

Gesprekken met coaches

De aanwezige medewerkers van federaties en Sportvisserij
Nederland spraken met een groot aantal
buurtsportcoaches, waarmee sportvissen bij hen beter
in beeld is gebracht. De hoop is dat hengelsportvereniging
nu vaker worden benaderd, bijvoorbeeld
om samen een Visles te organiseren of om te gaan
vissen met ouderen uit een zorginstelling.

Share this post