Sportvisserij Nederland treedt toe tot Coalitie Wadden Natuurlijk

Sportvisserij Nederland sluit zich na twee jaar formeel aan bij de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Deze coalitie bestaat uit natuurorganisaties en landschapsbeheerders actief in het Waddengebied en richt zich op het herstel van een (vis)rijke Waddenzee.

Nadat het bestuur van Sportvisserij Nederland in 2018 de wens voor een grotere betrokkenheid bij de Waddenzee had uitgesproken, maakte Sportvisserij Nederland de afgelopen twee jaar als voorlopig lid onderdeel uit van de Coalitie Wadden Natuurlijk. Nu alle partijen concluderen dat de samenwerking goed bevalt is Sportvisserij Nederland volwaardig tot het CWN toegetreden.

 

Waddenzee deels gesloten voor garnalenvisserij

Het CWN heeft naast een nieuw permanent lid nog een grote mijlpaal behaald. Via het VISWAD convenant zijn er 19 garnalenvissers bereid gevonden hun activiteiten te staken in ruil voor een bijdrage uit het Waddenfonds. Door deze ontwikkeling gaan er twee flinke stukken Waddengebied (ruim 8500 hectare) dicht voor de garnalenvisserij.

Meerdere projecten Sportvisserij Nederland

Het CWN lidmaatschap is maar één van de vele activiteiten van Sportvisserij Nederland in het Waddengebied. Net als het IJsselmeer was de Waddenzee ooit een water van groot belang voor de sportvisserij. Zo was de charterbootvisserij op het Wad ooit gewaardeerd, maar met het verloren gaan van de visstand (een factor 10 lager dan 30 jaar geleden) zijn deze en andere vormen van sportvisserij dramatisch teruggelopen.

Meer informatie over de projecten

Share this post