Sportvistherapie – wist je dat

Sportvissen is gezond. Het is niet alleen een plezierige vorm van lichaamsbeweging, maar de rust en ontspanning die de hengelsport biedt levert ook voordelen op voor de mentale gezondheid. Zo kan sportvissen de symptomen van posttraumatische stress verminderen.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat buitensport een positieve invloed heeft op de gezondheid en de kwaliteit van leven. Zo wijst onderzoek van de Universiteit van Essex (UK) uit dat fysieke activiteit in een groene omgeving bijdraagt aan een verhoogd zelfvertrouwen, minder stressbeleving en een betere stemming.

Dit positieve effect is zelfs sterker wanneer in de groene omgeving ook water (blauw) aanwezig is. De gunstige invloed van de natuur op lichaam en geest is gestoeld op een aantal principes: mensen zijn geëvolueerd vanuit een natuurlijke omgeving en functioneren daarin optimaal, de natuur bevordert stressherstel en een natuurlijke omgeving biedt een positieve afleiding (in de vorm van plezier en rust) van dagelijkse stressfactoren.

 

Erg effectief

 
Uit onderzoek komt eveneens naar voren dat de hengelsport als therapie kan worden ingezet om posttraumatische stress (PTSS) te verminderen. Deze stoornis wordt veroorzaakt door ingrijpende gebeurtenissen die mensen hebben gezien of meegemaakt en waarvan de schok niet goed kan worden verwerkt. PTSS komt onder meer voor bij (afgezwaaide) militairen, ambulancepersoneel en politieagenten.

Zij hebben vaak baat bij sportvissen als therapie, blijkt uit studies in het buitenland. Zes jaar onderzoek wees uit dat een sessie met lotgenoten aan de waterkant meer doet aan het verlichten van angst, depressie en somatische stresssymptomen dan twaalf tot veertien uur praten met een psycholoog.

 

Lotgenoten

 
Naast de eerdergenoemde buitensportcomponenten die een positief effect kunnen hebben op de behandeling van mensen met PTSS, biedt de hengelsport namelijk nog meer belangrijke voordelen. De groepsdynamiek tussen lotgenoten die – onder deskundige begeleiding van therapeuten – ‘in het veld’ op een gezamenlijke missie (een goede vangst) zijn, zorgt voor een grotere kans op een succesvolle therapie.

Ze herkennen elkaars ervaringen en hoeven niets uit te leggen, wat hen stimuleert om hun verhalen en ervaringen met elkaar te delen. Doordat ze tegelijkertijd de zinnen verzetten is er ruimte voor ontspanning en kunnen ze hun problemen even parkeren.

 

Ook in Nederland

 
In onder meer de Verenigde Staten, Australië en Engeland bieden gespecialiseerde organisaties sportvissen reeds aan als therapievorm voor veteranen. De positieve resultaten – een significante vermindering van PTSS-klachten die bovendien een lange tijd aanhoudt – zijn voor Sportvisserij Nederland reden om ook in ons land aan de slag te gaan met een dergelijke vorm van therapie. 

Samen met partners die deskundig zijn op het gebied van PTSS worden pilotprojecten opgezet om te onderzoeken hoe de hengelsport hier het beste kan worden ingezet om PTSS-klachten te verminderen, te leren accepteren of zelfs vrijwel geheel te laten verdwijnen.

Bron: Hét VISblad

Share this post