Start visserijkundige onderzoeken eind 2022 (video)

Jaarlijks worden er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. De komende weken staan er weer diverse wateren op de planning.

Sportvisserij Nederland geeft voorlichting en advies op grond van gegevens die de visstandbeheerder vaak zelf kan verzamelen. Blijken de problemen niet direct te kunnen worden opgelost, dan kan de visstandbeheerder ook voor een onderzoek van de visstand en het viswater terecht bij Sportvisserij Nederland. Afhankelijk van de vraag of het probleem kan Sportvisserij Nederland een kort advies geven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het water of het uitzetten van vis. Klik hier voor de aanvraag van een Kort Advies.

Kort Advies zonder visonderzoek

Kort Adviezen zijn gratis voor bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen. Het advies wordt verwerkt in een rapport met een uitgebreide documentatie in de vorm van tekeningen en foto’s. Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren adviezen uitgebracht op het gebied van: uitbreiding visvijvers, sportvisserijvisies voor diverse wateren, paaigebieden, vismigratie, het verondiepen van diepe viswateren etc.

Kort Advies met visonderzoek

Soms is meer informatie over de visstand nodig. Dan is een visserijkundig onderzoek vaak noodzakelijk. Het visserijkundig onderzoek vindt overwegend plaats in de koudere maanden van het jaar. De vissen zijn dan rustiger en daardoor gemakkelijker te vangen. Doorgaans maakt Sportvisserij Nederland bij het onderzoek gebruik van twee soorten visvangtuigen, namelijk de zegen en het elektrovisapparaat. Sinds 2014 bestaat ook de mogelijkheid om wateren tot een diepte van 10 meter te bemonsteren met een speciale diepe zegen. Op diepe wateren die niet met netten te bevissen zijn wordt de sonar ingezet. Meer over het Kort Advies lees je hier (pdf).

Komende visserijkundige onderzoeken

Komende weken worden aan diverse wateren onderzoek uitgevoerd. Hieronder vind je een overzicht met datum, welke water het onderzoek wordt uitgevoerd en welke hengelsportvereniging hierbij betrokken is.

  • 29 november: Visvijver de Haverkampen, Vlijmen – HSV Heusden
  • 30 november: De Middenvest, Steenbergen – Hengelsportvereniging Het Loze Vissertje
  • 6 december: Spoorsloot in Otterspoor, Maarsenbroek – HSV Maarssen
  • 7 december: Vijver Zebraspoor Zwanenkamp, Maarsenbroek – HSV Maarssen
  • 13 december: Tolbergvijver, Roosendaal – Roosendaalse Hengelsport Agglomeratie
  • 21 december: Visvijver ’t Goordonk, Baarle-Nassau – HSV ’t Goordonk

Veel bekijks

Visserijkundige onderzoeken trekken vaak veel bekijks, omdat mensen nieuwsgierig zijn naar wat er in het water zwemt. Sportvissers zijn in het bijzonder benieuwd of bij de vangst ook die ene gigant zit die altijd weet te ontsnappen. Wilt je ook langskomen? Wees welkom! Voor publiek is het vaak interessant als er vis aan de kant is, dat is meestal na 10:00 uur.

Share this post