Swimway Vecht: vismigratie onderzocht

De Overijsselse Vecht is de komende vier jaar het terrein van een intensief vismigratie-onderzoek: Swimway Vecht. Doel is het verbeteren van de visstand door onderzoek naar de vismigratiemogelijkheden in de gehele Vecht – van de bron in het Duitse Münsterland tot de monding bij Zwolle.

Om de voornaamste knelpunten in de rivier te bepalen, wordt allereerst onderzocht hoe goed de bestaande vismigratiemogelijkheden zijn – niet alleen in de zestig kilometer die de Vecht door Nederland stroomt maar ook in de ‘bovenloop’ (zo’n 100 kilometer) in Duitsland. Bij stuwen, vispassages, nevengeulen en zijwateren worden ontvangers geplaatst die stroomop- en afwaarts migrerende vissen detecteren.Vrij migreren

Om een optimale populatieomvang te bereiken, moeten migrerende vissoorten over de gehele Overijsselse Vecht vrij tussen hun paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden kunnen zwemmen. Winde, aal, kwabaal, zeeforel en de rivierprik – de doelsoorten in het project – worden de komende jaren voorzien van zenders.


De eerste zeeforel van het project Swimway Vecht werd extra zorgvuldig gemerkt.Zenders

Dit voorjaar worden de eerste windes gemerkt. Onderzoekers brengen de zenders operatief in, waarna deze drie jaar lang een signaal blijven afgeven. Dan zal blijken welke vissen meerdere jaren achter elkaar de Vecht optrekken om te paaien, hoe ver ze kunnen komen en hoe lang ze daar verblijven. Met deze informatie kunnen de migratiemogelijkheden van de Vecht voor vis worden verbeterd. Ook andere voor de sportvisserij interessante vissoorten zullen daar logischerwijs van gaan profiteren.Paairijpe houting

De eerste onderzoeksvangsten spreken in elk geval al tot de verbeelding. Zo werd in het najaar van 2018 tijdens een proefvisserij met een zalmsteek – een speciaal aangepaste fuik waarmee vroeger op

zalm en zeeforel werd gevist op de rivieren – achter de eerste stuw bij Vechterweerd de eerste zeeforel gevangen; een prachtig exemplaar van 64 centimeter. Ook werden snoek, snoekbaars, winde, brasem en baars aangetroffen. Paairijpe houtingen vormden de meest verassende vangst. Nog nooit eerder werd deze vissoort tijdens een monitoring of onderzoek in de Vecht aangetroffen.Samenwerking

Sportvisserij Nederland werkt in Swimway Vecht samen met Sportvisserij Oost-Nederland, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselsche Delta én nog negen partners, zoals Duitse sportvisserijorganisaties en waterbeheerders. Het project is mogelijk dankzij diverse bijdragen van de samenwerkende partijen en door ondersteunende subsidie van Europese LIFE-gelden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek? ‘Like’ dan even snel de Facebook-pagina ‘SwimwayVecht’.

Share this post