Tijdelijk bewijs van lidmaatschap

Vanaf nu kun je na betaling van de contributie van een hengelsportvereniging op MijnSportvisserij een tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden. Dit zodat je daarna direct kunt gaan vissen.

Leden van een hengelsportvereniging
die niet voor 1 november hun
contributie voldoen, ontvangen
hun VISpas later dan 1 januari van
het daaropvolgende kalenderjaar.
Dit gebeurt drie weken nadat de
betaling is ontvangen. In de periode
tussen betaling en ontvangst kon
voorheen niet worden gevist. Met
het tijdelijk bewijs van lidmaatschap
wordt het wel mogelijk om direct
na het voldoen van de contributie
te gaan vissen. Per 1 juli ontvangt de
VISpashouder met de bevestiging
van de betaling ook een verwijzing
naar MijnSportvisserij
(www.mijnsportvisserij.nl). Daar
staat het tijdelijk bewijs van lidmaatschap
klaar. Hiermee kan een
dag na de betaling van het lidmaatschapsgeld
direct al worden gevist.

Share this post