Tom Buijse ingewijd tot bijzonder hoogleraar zoetwatervisecologie

Op deze avond stond Tom Buijse ook uitgebreid stil bij het werk van Niels Brevé en Twan Stoffers. Niels werkt bij Sportvisserij Nederland als projectleider op de afdeling Advisering en Onderzoek van Sportvisserij Nederland en doet bij de Universiteit van Wageningen tegelijkertijd een promotieonderzoek naar de mogelijke terugkeer van de steur in onze rivieren. En daar zijn we in Bilthoven trots op.

Een promotie onderzoek, wat onder de vleugels van deze bijzondere hoogleraar inmiddels is afgerond, betreft het onderzoek van Twan Stoffers naar het belang van uiterwaarden voor vissoorten als winde, roofblei, sneep, kopvoorn, barbeel, serpeling en alver.

Share this post