Uitzet stekelroggen met akoestische zenders

Eind augustus worden dertig stekelroggen uitgezet in de Westerschelde. De in Utrecht uit het ei opgekweekte roggen zijn voorzien van akoestische transmitters, waarmee na het loslaten in zee hun verspreiding te volgen is voor onderzoeksdoeleinden.

Voor het tweede jaar op rij worden in 2019 gezenderde
stekelroggen uitgezet
in het kader van het project ‘Haaien
en Roggen terug in de Noordzee’. Het projectdoel
is om meer inzicht te krijgen in
hun kans van overleving en om zo goed
in beeld te krijgen of het uitzetten van gekweekte roggen en haaien een bijdrage kan leveren aan het herstel van hun natuurlijke populaties. Alle roggen zijn daarom een maand geleden operatief voorzien van een inwendige transmitter – een zendertje dat een geluidssignaal uitzendt dat wordt opgepikt als ze langs hydrofoons, de ‘ontvangststations’ zwemmen. De zenders blijven circa een jaar actief. De vorig jaar uitgezette gezenderde stekelroggen leverden een grote hoeveelheid gegevens over verspreidingsgebied en overleving. Elke rog heeft in de vleugels ook twee uitwendige gele merkjes, met daarop de website www.sharkray.eu en een code.

Roggen melden

Vang je als sportvisser of beroepsvisser
zo’n gemerkte stekelrog, meld deze dan op
www.sharkray.eu. Noteer de datum, tijd
en locatie van de vangst, de code van elk
merk, indien mogelijk ook de lengte en gewicht
van het dier en stuur een foto van
de vangst mee. Aangeziendeze stekelroggen
deel uitmaken van een wetenschappelijk
onderzoek dat wordt uitgevoerd in
samenwerking met Wereld Natuur Fonds, Blue Linked, Dutch Shark Society, en Wageningen
Marine Research, is het de bedoeling
om deze vissen na vangst zo snel mogelijk terug te zetten in zee.

Share this post