Update verhuizing karpers Oostvaardersplassen

Het overzetten van de karpers in de Oostvaardersplassen naar het Markermeer is de laatste maanden gestaag verder gegaan. Sinds de start van de ‘verhuizing’ in december 2019 is er al ruim 107.000 kilo karper gevangen en overgezet naar het Markermeer. Reden voor deze verhuizing is de stapsgewijze verlaging van het waterpeil van de Oostvaardersplassen ten behoeve van natuurherstel. Hierdoor blijft er op termijn te weinig water over voor de aanwezige karpers.

Om vissterfte als gevolg van de waterpeil-verlaging zoveel mogelijk te voorkomen is de hulp van een beroepsvisser ingeschakeld. Die helpt om een zo groot mogelijk deel van het visbestand (overwegend karper, met een gemiddelde lengte van 70 cm) te vangen en over te zetten in het Markermeer. Nu het waterpeil het gewenste lage niveau nadert, is het belang om de nog aanwezige karpers zoveel mogelijk weg te vangen extra groot. Door het warme weer waren de karpers in juni af en toe goed zichtbaar en is duidelijk dat er nog flink wat vis (ook jonge aanwas in de vorm van 2 tot 3 jaar oude vissen) rondzwemt in de Oostvaardersplassen.

De ingeschakelde beroepsvisser heeft voorlopig dus nog genoeg werk om de laatste exemplaren te vangen. Sportvisserij Nederland houdt hierover nauw contact met Staatsbosbeheer – de beheerder van het gebied en de partij die in opdracht van de Provincie Flevoland het overzetten van de vis coördineert.

 

Markermeer

Het vangen gebeurt met een zegen (een groot ringnet). Na de vangst worden de karpers in grote bakken met water naar de andere kant van de dijk gereden en in het Markermeer weer uitgezet. Daar hebben ze meer dan voldoende ruimte om een geschikt nieuw leefgebied te vinden en door te groeien. Het vangen en overzetten – in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland – gaat nog door tot het einde van dit jaar.

 
De verwachting is dat slechts een klein deel van het omvangrijke visbestand in de Oostvaardersplassen zal achterblijven in enkele resterende poelen en sloten. Een deel zal daar overleven, een ander deel zal sterven en dienen als voedsel voor vossen en visetende vogels zoals de visarend.

Natuurherstel

De verlaging van het waterpeil in de Oostvaarderplassen is nodig om het rietmoeras – dat door afkalving van de oevers de laatste jaren steeds kleiner werd – te laten herstellen. Juist dit moeras maakt de Oostvaardersplassen tot een aantrekkelijk en uniek broed- en foerageergebied voor grote aantallen moerasvogels. In totaal zal het waterpeil 80 centimeter zakken. Vanaf het najaar van 2021 wordt het waterpeil niet meer verder verlaagd. Naar verwachting zal het via regenval daarna weer langzaam stijgen.

Share this post