Veel controles sportvisserij, gezamenlijke actie IJssel

Bij de controle door de twee hengelsportfederaties werd gecheckt of de aanwezige sportvissers alle benodigde visdocumenten bij zich hadden en of zij zich aan de daarin gestelde algemene voorwaarden en wettelijke regels hielden. Nieuw bij deze grote controle was dat alle sportvissers langs de hele IJssel – tussen Westervoort en Kampen, over een traject van 127 kilometer – op één dag gecontroleerd werden. 

Controleurs van Sportvisserij Oost-Nederland startten stroomafwaarts bij Kampen en voeren stroomopwaarts, terwijl die van de Hengelsport Federatie Midden Nederland vanaf Westervoort met de boot de IJssel afzakten. Van de in totaal 178 gecontroleerde sportvissers kregen er acht een bekeuring. Zes personen omdat zij geen geldige VISpas konden laten zien, één iemand omdat hij met levend aas viste en de laatste omdat hij verboden vistuig voorhanden had.

Share this post