Verkiezingen – partijen over sportvisthema’s

Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Deze zijn ook voor de hengelsport van belang. In dit artikel zoomen we in op de invloed van de politiek op de sportvisserij en leggen we de partijen langs de meetlat.

De Tweede Kamer maakt beleid, regels en afspraken op tal van (maatschappelijke) terreinen. Die hebben, direct of indirect, ook vaak hun weerslag op de sportvisserij. Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar het regeringsbeleid heeft stiekem best veel met jouw sportuitoefening en/of vrijwilligerswerk te maken.

In de Visserijwet zijn bijvoorbeeld de regels omtrent de VISpas opgenomen en is vastgelegd hoe sport- en beroepsvissers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de controle en handhaving van de Visserijwet. Dit wordt vanuit de hengelsport gedaan door onder meer verenigingscontroleurs en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Actuele kwesties

De politiek gaat ook over een gezonde leefomgeving, en daarbij is het voor sportvissers (jong en oud) van belang om in de openbare ruimte toegang te hebben tot de waterkant. Het liefst van een gezond en visrijk water, dus daar komen onderwerpen als watermanagement en biodiversiteit om de hoek kijken.

Actuele kwesties als hoe de samenleving zich dient aan te passen aan het veranderende klimaat (natuurvriendelijke oevers) en wat te doen met de groeiende vraag naar duurzame energie (waterkrachtcentrales en zonnepanelen) hebben ook invloed op de sportvisserij. De laatste jaren is dierenwelzijn en hoe sportvissen zich hiertoe verhoudt ook een belangrijk onderwerp.

Jouw stem telt!

Er zijn dus tal van thema’s die aan de sportvisserij raken. Sportvisserij Nederland is dan ook continu druk bezig om de zichtbaarheid van de hengelsport te vergroten, de volksvertegenwoordigers te informeren over prangende thema’s en levert gevraagd en ongevraagd advies op beleidsnota’s.

Hieronder hebben we de verschillende partijprogramma’s langs de hoofdthema’s van de sportvisserij gelegd. Per thema benoemen we de raakvlakken uit de diverse verkiezingsprogramma’s. Of deze mooie ambities ook doorgaan hangt helemaal af van wie er straks in de Tweede Kamer wordt gekozen en welk coalitieakkoord er komt. Door te stemmen bepaal je mee hoe dit eruit gaat zien, dus laat op 17 maart je stem horen.

Sportvisserij:

 

 • PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.

Toegankelijkheid water:

 

 • CU wil de vaarwegen bevaarbaar houden.
 • GroenLinks en PvdA willen extra waterpartijen in de stad aanleggen.
 • PVV, GroenLinks, PvdA en FvD willen een betere toegang tot de natuur voor bezoekers en recreanten.

Sportbeleid:

 

 • VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en 50Plus willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, voorkomen van sociaal isolement.
 • VVD, CDA en GroenLinks willen de sportverenigingen versterken.
 • PvdA: gratis sport voor lagere inkomens.

Visserijwet:

 
Geen enkele partij benoemt de Visserijwet in haar programma.

Visserijbeleid:

 

 • VVD, PVV, CU, SGP en 50Plus zien de beroepsvisserij als een belangrijke sector voor o.a. de voedselvoorziening en vinden ook dat de visserij steun verdient.
 • D66, GroenLinks, PvdA, CU en PvdD willen o.a. via een afbouw van de huidige visserij omschakelen naar een duurzame visserij.
 • PVV, 50Plus en FvD vinden dat het huidige EU-beleid schadelijk is voor de Nederlandse visserij.
 • PVV en SGP willen een opheffing van het verbod op de pulskor.

Waterkwaliteit/milieu:

 

 • PVV, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, CU en SGP strijden voor een groene en schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • GroenLinks, SP, PvdA, CU en SGP willen een verbod op wegwerpplastic.

Biodiversiteit:

 

 • GroenLinks, PvdA, CU, PvdD en 50Plus willen een herstel en versterking van de natuur en de biodiversiteit.

Natuurbeleid (inclusief water):

 

 • D66, GroenLinks, PvdA, CU en FvD vinden dat de natuur toegankelijk moet zijn voor recreanten.
 • CU wil meer groene BOA’s voor een betere handhaving in het buitengebied.

Dierenwelzijn:

 

 • PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren.
 • D66, GroenLinks en FvD streven naar een betere rechtspositie van dieren.
 • PVV en GroenLinks spreken zich expliciet uit tegen de plezierjacht.
 • PVV, D66 en FvD willen een uitbreiding van de dierenpolitie en handhaving
 • VVD wil hogere straffen voor dierenmishandeling en CU wil meer bevoegdheden voor gemeenten.

Energiebeleid:

 

 • 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • D66, GroenLinks, PvdA, CU en SGP willen meer windenergie op zee.
 • D66 ziet kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur; VVD, GroenLinks, SP, CU en PvdD willen zonnepanelen op daken.
 • PVV en FvD willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.

Disclaimer: de vermelde punten zijn een vrije vertaling van de teksten uit de partijprogramma’s. Dit is geen stemadvies.

Share this post