Verkiezingen vanuit sportvisserijperspectief

Sportvisserij:
• PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.

Toegankelijkheid water:
• CU wil de vaarwegen bevaarbaar houden.
• GroenLinks en PvdA willen extra waterpartijen in de stad aanleggen.
• PVV, GroenLinks, PvdA en FvD willen een betere toegang tot de natuur voor bezoekers en recreanten.

Sportbeleid:
• VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en 50Plus willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, voorkomen van sociaal isolement.
• VVD, CDA en GroenLinks willen de sportverenigingen versterken.
• PvdA: gratis sport voor lagere inkomens.

Visserijwet:
• Geen enkele partij benoemt de Visserijwet in haar programma.

Visserijbeleid:
• VVD, PVV, CU, SGP en 50Plus zien de beroepsvisserij als een belangrijke sector voor o.a. de voedselvoorziening en vinden ook dat de visserij steun verdient.
• D66, GroenLinks, PvdA, CU en PvdD willen o.a. via een afbouw van de huidige visserij omschakelen naar een duurzame visserij.
• PVV, 50Plus en FvD vinden dat het huidige EU-beleid schadelijk is voor de Nederlandse visserij.
• PVV en SGP willen een opheffing van het verbod op de pulskor.

Waterkwaliteit/milieu:
• PVV, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, CU en SGP strijden voor een groene en schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.

• GroenLinks, SP, PvdA, CU en SGP willen een verbod op wegwerpplastic.

Biodiversiteit:
• GroenLinks, PvdA, CU, PvdD en 50Plus willen een herstel en versterking van de natuur en de biodiversiteit.

Natuurbeleid (inclusief water):
• D66, GroenLinks, PvdA, CU en FvD vinden dat de natuur toegankelijk moet zijn voor recreanten.
• CU wil meer groene BOA’s voor een betere handhaving in het buitengebied.

Dierenwelzijn:
• PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, CU, PvdD en FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren.
• D66, GroenLinks en FvD streven naar een betere rechtspositie van dieren.
• PVV en GroenLinks spreken zich expliciet uit tegen de plezierjacht.
• PVV, D66 en FvD willen een uitbreiding van de dierenpolitie en handhaving
• VVD wil hogere straffen voor dierenmishandeling en CU wil meer bevoegdheden voor gemeenten.

Energiebeleid:
• 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
• D66, GroenLinks, PvdA, CU en SGP willen meer windenergie op zee.
• D66 ziet kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur; VVD, GroenLinks, SP, CU en PvdD willen zonnepanelen op daken.
• PVV en FvD willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.

Disclaimer: de vermeldde punten zijn een vrije vertaling van de teksten uit de partijprogramma’s. Dit is geen stemadvies.

Share this post