Versterking sportvisserij organisatie: praat mee!

Twee jaar geleden, in 2019, heeft het bestuur van Sportvisserij Nederland opdracht gegeven aan twee externe adviseurs om mogelijkheden aan te geven hoe de hengelsportorganisatie -met name de ondersteunende organisaties Sportvisserij Nederland en de federaties- toekomstbestendig, meer slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te maken.

Doel is om ook de komende jaren in een snel veranderende maatschappij zo goed mogelijk de belangen van de sportvissers en de hengelsportverenigingen te kunnen dienen. Hun eerste advies met mogelijke scenario’s is op 5 juni aan het landelijk bestuur gepresenteerd.

Besloten is deze mogelijke scenario’s voor iedereen in de hengelsport openbaar te maken, zodat hierover breed met elkaar van gedachten kan worden gewisseld om uiteindelijk tot concrete acties te komen.

 
De twee externe adviseurs – Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht) en Jan Has (organisatie adviseur) – hebben de afgelopen twee jaar ondanks corona vele gesprekken gevoerd met bestuurders en medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland en met bestuurders van een vijftigtal hengelsportverenigingen.

Op basis van deze uitgebreide informatie hebben zij hun mogelijke scenario’s voor een toekomstbestendige, slagvaardige, daadkrachtige en efficiëntere hengelsportorganisatie opgesteld.

Uw mening is van groot belang

 
Door het bestuur van Sportvisserij Nederland is aan de externe adviseurs gevraagd om de komende twee maanden over de mogelijke scenario’s (PDF) in overleg te gaan met bestuurders en medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Om toelichting te geven en vragen te beantwoorden en om reacties, draagvlak, wijzigingen en aanvullingen op te halen.

Op basis hiervan zullen zij het landelijk bestuur dan eind augustus adviseren over de meest reëel te zetten eerste stap(pen). Hierna is het aan het landelijk bestuur om hiertoe -indien mogelijk- een voorstel te doen aan de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 2 oktober.

Houd uw agenda vrij

 
Om zoveel mogelijk mensen -ondanks de vakantieperiode en corona- te kunnen bereiken worden diverse digitale sessies georganiseerd. De ervaringen hiermee zijn erg positief. Voor deze sessies worden komende week per mail uitnodigingen verstuurd, waarna belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Deze sessies zijn:

  • voor bestuurders van de federaties en specialistenorganisaties op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor bestuurders van hengelsportverenigingen op donderdag 8 juli en dinsdag 13 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (14.00 – 17.00 uur).

Voor bestuurders van hengelsportverenigingen zullen, als corona dit toelaat, half augustus ook nog regionaal enkele live sessies worden georganiseerd. Daarnaast zal nog per federatie (voor hun bestuurders en medewerkers) een aparte afspraak worden gemaakt.

Vragen of reacties

Mocht u nu al vragen hebben of reactie willen geven dan kan dit via info@sportvistoekomst.nl. Reacties zullen worden meegenomen en vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Zoveel mogelijk deelname aan de sessies wordt zeer op prijs gesteld. We zien er naar uit om u weer te zien en samen te spreken over dit belangrijke onderwerp: op weg naar een (nog) betere hengelsportorganisatie!

Share this post