Vijverbakken en PH-waarde

Voor de bezoekers die snel willen weten wat de PH-waarde van de vijver moet zijn, zal ik dat gelijk hier schrijven. Voor vijverbakken met vissen is een PH-waarde van gemiddeld 8 een goed uitgangspunt. Komt de PH-waarde boven de 10 of onder de 6 dan moet er nodig naar het water gekeken worden. De PH-waarde in een vijverbak kun je meten, gebruik daarvoor: Vijverbakken PH-waarde controleren

Met dit product controleer je niet alleen de PH-waarde maar ook:

 • pH-waarde
 • Totale hardheid (GH)
 • Carbonaathardheid (KH)
 • Nitriet (NO2)
 • Nitraat (NO3)
 • Chloor (CL2)
Hieronder gaan wij wat dieper in op de verschillende soorten te meten waardes in vijverbakken.

Vijverbakken en waterkwaliteit

Zoals je hierboven kunt zien moet er meer gemeten worden in het water dan alleen de PH-waarde. De PH-waarde is de zuurgraad van het water. Hoe zuur is het water. Maar vooral ook de GH-waarde en de KH-waarde zijn belangrijke meet eenheden voor vijverbakken. Als de GH-waarde en de KH-waarde van het water goed zijn is over het algemeen de PH-waarde van het water in de vijverbakken ook goed. Zorg dus voor een complete water test!

PH-waarde in vijverbakken

 1. Hoe zuurder het water, hoe lager de PH-waardehe stronger the acid the lower will be the pH.
 2. Hoe hoger de alkali waarde hoe hoe hoger de PH-waarde
 3. De meeste mensen zullen dan ook zeggen dat voor vijverbakken een PH-waarde van 7 voldoende is. De schaal van PH-waarde loopt van 0-14. Echter dit is niet helemaal het geval. Water in een vijverbak is of zuur of alkalisch. Om dit even toe te lichten hebben we een klein voorbeeldje hieronder beschreven:

 

 1. In Noord Schotland valt de regen voornamelijk op de stenen bergen, en vormen zo een stroom naar het water. Deze stroom heeft een hoge zuur graad. Je kunt dit zien aan de lage vis populatie en de vis grootte. Schotse rivieren zijn over het algemeen zuur of hebben op zijn minst een PH van 7 (of lager dus)
 2. In Zuid Engeland is een rivier die vooral wordt gevormd door regenwater dat voor de poreuze kalkstenen grond is gezakt en vervolgens zijn weg naar het meer vond via alkalische gangen. De vis populatie is daar immens en en de hoge PH waarde bevordert de plantengroei enorm.

Een vijverbak met een hoge PH-waarde zal dus meer levensvormen in zich hebben dan een vijverbak met een lage PH-waarde.

GH-waarde in vijverbakken

De GH-waarde geeft aan hoeveel mineralen er in het water zitten. Mineralen zorgen voor bouwstoffen voor de waterplanten en zijn een buffer voor de koolstofdioxide. Een goede GH waarde zorgt ervoor dat de planten goed groeien, dat de vijver niet verzuurt en dat er dus weinig algengroei is. Deze waarde moet je dus goed op pijl houden.

De Ideale GH-waarde is tussen de 8 en de 13. Als de waarde lager is, zullen de planten niet meer zo goed groeien. Als de waarde echter hoger is, krijg je gemakkelijker kalkaanslag op de planten.

Aan het begin van de lente is het aan te raden dat de GH-waarde hoger is dan 8. Na de winter is de hardheid van het water flink gedaald door alle neerslag. Hou de GH-waarde regelmatig in de gaten. Ook waterplanten onttrekken mineralen aan het water, waardoor de GH-waarde gemakkelijk kan dalen.

KH-waarde in vijverbakken

De KH-waarde oftewel de karbonaathardheid is een onderdeel van de totale hardheid van het water in de vijverbakken. Karbonaat is een stof met een specifiek kenmerk: het bindt koolstofdioxide (Co2) aan zich . Door een overschot aan koolstofdioxide (Co2) kan de vijver verzuren, waardoor de zuurstofplanten afsterven. Het op peil houden van de KH is daarom van groot belang.

Doordat karbonaat de Co2 aan zich bindt, is er een voorraadje Co2 in de vijverbakken aanwezig. Planten hebben om te groeien Co2 nodig, maar door verschillende oorzaken kan er wel eens te weinig Co2 in de vijverbakken aanwezig zijn. Dan is het altijd mooi dat een hoge KH-waarde een voorraadje bij zich heeft.

De KH-waarde is 6 of hoger.

Share this post