Visionair 64 – klimaatverandering, stadsriffen, de stekelbaars, het bijhouden van logboeken, Oostvaardersplassen en meer

Deze nieuwe VISionair no. 64 staat weer vol met interessante artikelen over klimaatverandering, stadsriffen, de stekelbaars, het bijhouden van logboeken, Oostvaardersplassen en meer. In dit artikel een overzicht van wat je in de nieuwe uitgave kunt verwachten!

Voorwoord: Stekelbaars

De meedogenloze ‘6’ komt snel dichterbij en hoezeer ik me er tegen verzet, ook uw redacteur begint met het klimmen der jaren wat knorrig te worden. Knorrig over wat ooit was, maar nu toch echt verdwenen lijkt.

Bijvoorbeeld over de jeugd die door het massale gebruik van social media grotendeels in een virtuele, tweedimensionale wereld leeft en – zoals recent onderzoek aantoont – niet meer in staat is om een boek uit te lezen.

Op het droge – klimaatverandering raakt vissen

Het is zonneklaar dat droogte, hoge watertemperatuur en extreme weersomstandigheden een bedreiging vormen voor de visstand in Nederland. Maar welke maatregelen zijn nodig om de visstand in Nederland te beschermen? Vast staat dat niets doen geen optie is.


In de Achterhoek komen beken steeds vaker droog te staan.

Ambulance voor vissen

Het klimaat verandert en dat betekent dat we steeds vaker met (extreem) droge zomers te maken krijgen. Beken, sloten, vijvers en uiterwaarden vallen dan droog waardoor vissen in acute nood kunnen raken. Ook forse hoosbuien kunnen vissen problemen bezorgen. Gelukkig is er nu de Visambulance die in zo’n situatie te hulp schiet.

Als gevolg van de klimaatverandering vallen beken in de Achterhoek steeds vaker droog.

Rif in de Utrechtse grachten

In de Utrechtse grachten – die de Vecht en Kromme Rijn met elkaar verbinden – zwemt volop winde, brasem en snoek, maar ecologisch gezien is er nog veel winst te behalen. Daarom zijn begin april in de Catharijnesingel kunstriffen geplaatst.

De binnenkant van de riffen is glad en daardoor minder begroeid.

Oostvaardersplassen gereset – grootschalige verhuizing van vis

Met als doel het rietmoeras te ‘resetten’ is het waterpeil van de Oostvaardersplassen tijdelijk sterk verlaagd. Om massale vissterfte daarbij te voorkomen zou een deel van de vis moeten worden overgezet naar het nabijgelegen Markermeer. Dit bleek een behoorlijke uitdaging te zijn. 

De visstand in het zeer voedselrijke systeem van de Oostvaardersplassen wordt gedomineerd door karpers.

Over louwen, sleien en lappers

De rust van de visser aan de waterkant wordt, als het goed is, alleen doorbroken door het meest noodzakelijke. Zelfs voor de vraag of er behoefte aan koffie is, voldoet een vragend omhooggestoken mok. En als er gesproken wordt, dan is een half woord vaak al voldoende. Alleen, in welke taal?

 
In Nederland worden tientallen, zo niet honderden talen gesproken. Migranten uit de hele wereld nemen hun taal mee zodat je ook af en toe wat Swahili kunt horen in het ochtendgloren: Nina samaki kwenye ndoano*.


Stilleven met vis, Ciara Peeters uit Antwerpen, ca. 1615.

Love hurts

Het is beslist niet eenvoudig om paaiende Europese meervallen voor de camera te krijgen. In feite kan het slechts één keer per jaar, wanneer het water in de oeverzone een temperatuur van 20 graden bereikt. Boven water is het vandaag broeierig met onweersdreiging. Ruim een uur ben ik op zoek naar die mysterieuze vissen. En dan éindelijk tref ik ze: een paartje Silurus glanis tussen de waterplanten.

De paaiplek is bepaald door het liefdeskoppel.

Na de VISATLAS

Op weg naar een ecologisch gezonde visstand! De Nederlandse visstand gaat nog een lange periode van herstel tegemoet maar er is ook al veel bereikt – aldus twee conclusies die volgen uit de net verschenen nieuwe Visatlas van Nederland. Aan Willie van Emmerik en Jan Kranenbarg – twee van de auteurs – de vraag waar we staan en waar we naartoe willen.

Het water is sinds de eerste Visatlas veel helderder geworden.

Studeren op Markermeervissen

Het Markermeer is een kunstmatig, door basaltdijken begrensd systeem met een beperkte ecologische waarde. Er zijn plannen om dat te veranderen, maar welke maatregelen zijn op welke plekken nodig en in wat voor omvang zijn deze het meest effectief voor vis? Om daar meer zicht op te krijgen inventariseren drie afstudeeronderzoeken habitatgebruik, migratiemogelijkheden en de rol van verbindingszones.

De snoekbaars is een van de doelsoorten in het onderzoek naar migratiepatronen in het Markermeer.

Met de stroom mee – meestromende nevengeulen als kraamkamer voor vissen

Uiterwaarden vervullen een belangrijke functie voor de visgemeenschap in laaglandrivieren en vormen voor veel vissoorten een belangrijk paai- en opgroeigebied. De aanwezigheid van meestromende nevengeulen versterken het belang van uiterwaarden voor vissen nog eens extra.

Meestromende nevengeulen zijn van levensbelang voor veel vissoorten.

Leve de driedoornige stekelbaars!

Het driedoornige stekelbaarsje lijkt een onooglijk visje maar speelt in veel wateren een belangrijke rol. Qua gedrag is dit beestje ook nog eens uitstekend bestudeerd. Hoe gaat het eigenlijk met deze kleine doerak?

Een klein visje dat een belangrijke rol speelt in het ecosysteem.

Vissen met cijfers – logboeken als basis voor visserijbeheer

Sinds 2015 zijn de IJsselmeervissers verplicht om op een gestandaardiseerde wijze hun vangsten te registreren. In deze ‘logboeken’ leggen ze per dag de gegevens vast over de vangsten van baars, snoekbaars, blankvoorn, brasem en bot. Ook het type vistuig, maaswijdte, staduur, netlengte en locatie (IJsselmeer of Markermeer) worden genoteerd. Deze gegevens kunnen als basis dienen voor een duurzaam visserijbeheer.

Op weg naar een duurzame visserij op het Markermeer.

Abonnement

Klik hier om een abonnement op dit mooie magazine af te sluiten

Share this post