Vislessen zijn in trek!

Ondanks de beperkende maatregelen door corona hebben in het afgelopen jaar bijna 4000 kinderen een visles gekregen. Dankzij de inzet van de VISmeester, vrijwilligers uit de hengelsport en ouders van leerlingen hebben deze kinderen kennis opgedaan over de onderwaterwereld en dichtbij school een paar uur heerlijk kunnen vissen.

De vislessen zijn gericht op groepen 7 en 8 van basisscholen en bestaan uit een theorieles – waarbij de leerlingen van alles leren over de vis en zijn leefomgeving – en praktijkgedeelte (de visexcursie). Zowel de leerlingen, ouders als vrijwilligers worden voorafgaand aan het praktijkgedeelte aan de waterkant goed geïnstrueerd over de omgang met vis.

Elke vis wordt met natte handen vastgehouden, voorzichtig onthaakt en laag bij het water teruggezet. Respect voor de vis en zijn leefomgeving staan voorop en na afloop van de visexcursie maken de kinderen de waterkant schoon.

Om het opruimen van (zwerf)afval nog gemakkelijker te maken, krijgt elke vismeester vanaf komend voorjaar een aantal Vang5-opruimsets.

Enthousiaste scholen

Het enthousiasme van scholen om visles te laten geven blijft overweldigend. Toen in het voorjaar de richtlijnen voor het geven van gastlessen werden versoepeld, stroomden de aanvragen voor vislessen binnen.

Na een periode van beperkte mogelijkheden was de behoefte aan een biologieles en visexcursie zo groot, dat veel lessen noodgedwongen zijn doorgeschoven naar het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022.

Draagvlak voor de hengelsport

Vislessen dragen bij aan de maatschappelijke zichtbaarheid van en draagvlak voor de sportvisserij. Hengelsportverenigingen die vislessen organiseren staan vaak goed bekend bij kinderen, hun ouders en plaatselijke overheden. Vissende kinderen gaan meer naar buiten dan hun niet-vissende leeftijdsgenoten en ze leren dat respect voor vis en natuur belangrijk is.

Vooral verenigingen die aan de leerlingen een gratis jeugdvergunning verstrekken en zo de kennismaking met het vissen laagdrempelig maken, zien na een visles veel jeugd aan de waterkant.

Gratis hengels

In 2022 zal een pilotproject worden gestart, waarbij de leerlingen de hengel mogen houden die ze tijdens de visles hebben gebruikt. Uiteraard krijgen ze hier een kant-en-klaar tuigje bij, zodat ze direct kunnen gaan vissen. Voorwaarde is wel dat de vereniging of federatie een gratis jeugdvergunning voor het water rondom de school uitgeeft.

Bij voorkeur geeft de vereniging in de weken na de visles ook een vervolgcursus, zodat de kinderen een goede opleiding krijgen en op een goede en verantwoorde manier leren vissen.

Vissenschool.nl

Op de website www.vissenschool.nl lees je meer over het programma en de praktische invulling van de visles. Verder bevat het vissenschoolplatform informatie over de opzet en het doel van de vislessen voor bijvoorbeeld beleidsmakers van gemeenten en de pers.

Lijkt het je leuk om namens je eigen hengelsportvereniging of federatie vislessen te geven of hierbij te assisteren? Meld je dan aan voor de (gratis) cursussen VIscoach en VISmeester, die in het voorjaar van 2022 op meerdere locaties in het land worden georganiseerd.

Share this post