VISparel website gelanceerd – iedere wijk zijn eigen VISparel!

Iedere wijk zijn eigen VISparel! Dat is de slogan van de nieuwe website visparel.nl. Sportvissen moet voor iedereen in onze samenleving mogelijk blijven, ook voor kwetsbare groepen. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om in iedere wijk en elk dorp een VISparel te realiseren: een goed toegankelijk en bevisbaar water met een goede kans op een leuke vangst.

Niet alleen voor hengelsportverenigingen

De nieuwe website richt zich vooral op bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen, maar ook individuele sportvissers kunnen een water uit hun wijk aanmelden als VISparel. Samen met de hengelsportvereniging kan op basis hiervan worden bekeken in hoeverre de vereniging hiermee aan de slag kan.

Daarnaast bevat de website informatie over het maatschappelijk belang van VISparels voor de wijk en de manier waarop de sportvisserij wil samenwerken met de belangrijkste partners bij het realiseren van een VISparel: de gemeente en het waterschap. Ook voor de pers wordt achtergrondinformatie geboden om de publiciteit rond VISparels te stimuleren.

Van maatschappelijk belang tot stappenplan

Naast nieuws en achtergrondinformatie over het waarom van VISparels, worden een overzicht van gerealiseerde VISparels en praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Ook vind je er een uitgebreid stappenplan, waarin wordt verduidelijkt hoe je als hengelsportvereniging een VISparel kunt realiseren en hoe je federatie en Sportvisserij Nederland hierbij kunnen ondersteunen. 

Meer weten?

Share this post