VISpas Hotspots: Kanaal van Gent naar Terneuzen

Zoals de naam al zegt loopt het Kanaal van Gent naar Terneuzen vanuit de bekende Belgische stad in een vrijwel rechte lijn noordwaarts naar ons land. Bij Terneuzen mondt het water via een imposant sluizencomplex uit in de Westerschelde. Op enkele zijhavens na staat het gehele, zestien kilometer lange Nederlands deel in de VISpas.

door zijn omvang en de kolossale schepen die er doorheen varen – waarvan sommige bijna 40 (!) meter hoog – is het Kanaal van Gent 

naar Terneuzen met recht een indrukwekkend water te noemen. Via een vrij scherp talud loopt de spijkerharde bodem af naar een diepte van wel 13,5 meter, terwijl de breedte gemiddeld 140 meter bedraagt. Het water was ooit licht troebel, maar is tegenwoordig meestal vrij helder. Het zoutgehalte is de laatste jaren toegenomen en dat beïnvloedt ook de visstand: typische zeevissoorten zoals bot, tong, harder, wijting (in de wintermaanden) en zeebaars zwemmen er steeds meer en verder landinwaarts dan voorheen.

Baars en snoekbaars

Wie graag werpend met kunstaas op baars en snoekbaars vist, komt aan de oevers van dit water ruimschoots aan zijn trekken. Shads tot 15 centimeter lang zijn het hele jaar effectief (zeker langs kades), terwijl spinners en plugjes met name in de zomermaanden en vroege herfst vis opleveren. In die periode schuilt op veel plekken volop visbroed – en dus ook (snoek)baars – tussen de planten in het ondiepe water vlakbij de oevers. Gebruik een hengel van minimaal 2.40 meter lengte voor voldoende controle en een lange, slijtvaste onderlijn  om lijnbreuk op het scherpe talud met mossels te voorkomen. Snoek werd in het zilte kanaalwater nooit gevangen, maar komt tegenwoordig  mondjesmaat voor en lijkt aan een opmars bezig te zijn. Zeebaars zat altijd al regelmatig bij de vangsten en is vooral te verwachten naarmate je dichter bij de Westerschelde vist.

In de zomer en vroege herfst laat de baars zich goed vangen aan het kanaal

Witvis zuidelijker

Waar vroeger in het hele kanaal goed witvis werd gevangen, is dat nu alleen zuidelijker – ter hoogte van Sas van Gent – nog het geval. Daar vinden ook regelmatig wedstrijden plaats. Feederend en met de vaste stok kun je rekenen op grote windes, voorns en dikke brasems. Karpervissen is hier niet eenvoudig en wordt dus minder gedaan, al zijn er vangstberichten van karpers tot 15 kg bekend. Nachtvissen is alleen toegestaan voor jaarvergunninghouders van de plaatselijke hengelsportvereniging ONI.

Oppassen steil een gladde oevers

Ook al is het Kanaal van Gent naar Terneuzen een groot en ‘stoer’ water, stoer doen kan er heel gevaarlijk zijn. De metershoge kades – met diep water pal onder de kant – en spekgladde, schuine oevers vereisen dat je continu goed oplet. Vergeet het vissen vanuit een (belly) boot, want dat is wegens de zware beroepsvaart op dit kanaal onveilig en dus verboden.

Share this post