Visrecht niet automatisch looprecht

Sportvisserij Nederland krijgt regelmatig de vraag of je met de VISpas overal aan de oevers mag komen als een water donkerblauw in de VISplanner staat ingetekend. Het antwoord daarop is soms ‘nee’. Visrecht betekent niet automatisch ook looprecht.

In de gratis VISplanner app en op de mobiele website (www.visplanner.nl) kun je snel zien op welke wateren jij met jouw VISpas mag vissen (dat zijn de donkerblauw gekleurde wateren) en of daar ook het zogenaamde looprecht is gehuurd. In dat laatste geval weet je zeker dat je de genoemde oevers mag betreden. Zie je niets over looprecht vermeld staan, controleer dan goed de terreinregels ter plaatse. In het algemeen is vissen vanaf de oevers in veel wateren toegestaan, maar dus niet altijd. Dat je in bepaalde wateren alleen vanuit een boot mag vissen, komt meestal doordat de oevers daar simpelweg verboden terrein zijn – bijvoorbeeld omdat het privégrond of een natuurgebied betreft.

Hoofdregel

Regels ten aanzien van de toegankelijkheid
van gebieden gelden voor iedereen en dus
ook voor sportvissers. De hoofdregel hiervoor in Nederland is dat terreinen openbaar
toegankelijk zijn, ténzij deze zijn afgesloten
met een hek, heg of water. Ook als duidelijk
staat aangegeven (bijvoorbeeld middels een
bord of een mededeling van de eigenaar)
dat het terrein niet mag worden betreden,
heb je als sportvisser geen toegang. Hierop
kan alleen een uitzondering gelden als naast het visrecht ook het looprecht wordt
gehuurd. Kijk hiervoor in de VISplanner app.

Klachten

Over hekken klimmen, verbodsborden negeren en afgesloten terreinen betreden is verboden en strafbaar, ook als een bepaald water donkerblauw in de VISplanner staat. Bovendien zijn dit soort misdragingen niet alleen nadelig voor jou, maar ook voor alle andere sportvissers. Zo komen er bij Sportvisserij Nederland regelmatig klachten binnen over sportvissers die menen vanuit andermans tuin te mogen vissen. Zulk gedrag leidt niet zelden tot een algemeen visverbod ter plaatse en schaadt daarmee ook de hengelsport in zijn geheel.

Share this post