Vissen kijken in de vispassage

In de vispassage bij Den Oever is voor het eerst een onderwatercamera geplaatst. Zo kan worden bekeken hoe vissen via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Dit leverde verrassende beelden op.

De vispassage Den Oever is een verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer, speciaal ontworpen om kleinere vissoorten de Afsluitdijk te laten passeren. In 2016 is de passage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. In de drukste nacht zwommen zo’n 50.000 glasalen door de vispassage naar het IJsselmeer. Om de vispassage Den Oever optimaal in te zetten is meer informatie nodig over het gedrag van de vissen. Hoe gebruiken ze de vispassage? Wanneer zwemmen ze naar binnen en naar buiten? Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld de pompinstellingen worden geoptimaliseerd.

Bewegingsdetector

Op verzoek van Rijkswaterstaat ontwierp en testte Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) een cameraopstelling met bewegingsdetector. Hiermee is het mogelijk vissen te filmen als ze tussen de camera en de achterwand zwemmen. Dit leverde interessante beelden op. Niet alleen van de glasaal, stekelbaars en botlarve, maar ook van spiering, pos en baars. Uit analyse van de beelden bleek dat meer vis door de passage gaat als het water rustig is en als het donker is. Klik op de video hieronder voor de bewegende beelden.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied op de website van Het Blauwe Hart.

Share this post