Vissen met een buurtsportcoach

Ongeveer 4.000 buurtsportcoaches hebben tot taak om bij gemeenten de verbinding te maken met sportclubs en andere partners, die kunnen helpen om vooral jeugd, ouderen en andere kwetsbare groepen te motiveren en ondersteunen om meer te bewegen. Hier liggen mooie kansen voor hengelsportverenigingen!

Het kabinet wil dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en te bewegen in hun eigen buurt. Om gemeenten te ondersteunen in het aanbieden van voldoende sport- en beweegaanbod, zijn er momenteel 4.000 buurtsportcoaches actief bij bijna alle Nederlandse gemeenten.

Buurtsportcoaches zijn lokaal actief met uiteenlopende programma’s en voor diverse doelgroepen. Ze zijn veelal werkzaam bij sportorganisaties of in het basisonderwijs. Steeds vaker wordt lokaal de keus gemaakt om buurtsportcoaches in te zetten op de verbinding met welzijn of de (gezondheids)zorg.

Hiermee zijn buurtsportcoaches heel interessante partners voor hengelsportverenigingen om bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, vislessen, maar ook het samen vissen met bewoners van een zorginstelling vorm te geven.

Lees hier meer over hoe jij met jouw buurtsportcoach in contact kunt komen.

Share this post