Vissen op zalm en plastic

Deze week is op de Waal de visstandmonitoring met de ankerkuil weer van start gegaan. Gedurende twee weken wordt tijdens de nachtelijke uren gevist met trekvis als zalm, zeeforel, rivierprik en houting als belangrijkste doelsoorten. Daarbij wordt helaas ook veel plastic ‘gevangen’.

Sportvisserij Nederland voert het onderzoek op de Waal uit samen met visserijbedrijf Bout uit Tholen. Dit onderzoek is onderdeel van het project Groen Blauwe Rijn Alliantie: een Duits-Nederlandse samenwerking die is gericht op het verkrijgen van meer kennis over de migratie van trekvis in de Rijn. Verder bovenstrooms op de Rijn in Duitsland doen de collega’s van het Rheinischer FischereiVerband hetzelfde onderzoek. Door gelijktijdig te vissen leren we meer over de migratie en de bedreigingen van de verschillende vissoorten.

Eerste resultaten veelbelovend

Al tijdens de eerste uren vissen van het onderzoek werden een jonge zalm, jonge bot en drie rivierprikken gevangen. Verder bestond de vangst uit diverse andere, meer algemene vissoorten. Tot nu toe zijn er sinds 2018 tijdens 24 visdagen met de ankerkuil in totaal 35 vissoorten aangetroffen. Op de steur na zijn alle trekvissoorten van de Rijn waargenomen in het net. Het onderzoek loopt nog tot 23 april en bijzondere vangsten zullen we uiteraard melden.

Bij de visstandmonitoring op de Waal werd onder meer een jonge zalm aangetroffen.


Plastic bijvangst aanzienlijk

Helaas bestaat de vangst niet alleen uit vis, maar voor een groot deel ook uit plastic. Sinds 2018 wordt de bijvangst van plastic afval in de netten bijgehouden. Dit afval bestaat vaak uit kleine stukjes plasticfolie (verpakkingsmateriaal), maar we komen ook regelmatig plastic touw, hard plastic en hygiënische doekjes tegen. De Radboud Universiteit en Rijkswaterstaat doen verder onderzoek naar de plastic bijvangst. Eerder becijferden onderzoekers van de Radboud Universiteit al dat op basis van de vangsten met de ankerkuil de Rijn jaarlijks minimaal 350 miljoen stukjes plastic naar zee transporteert.

Bij het visstandonderzoek wordt ook veel plastic in de netten aangetroffen.

Share this post