Vissen voor Verbinding: boost voor sportvisserij in het Noorden

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Vissen voor Verbinding (check de kersverse website!) is een initiatief van brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties en versterkt ecologie en economie in Noord-Nederland.

De terugkeer van de iconische trekvis de Atlantische forel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

In het werkgebied worden verschillende fysieke maatregelen genomen. Klik op bovenstaande kaart om te zien wat er op deze plekken komende jaren wordt gedaan aan ecologisch herstel en versterking van de regionale economie.

Vispopulatie onder druk

In Noord-Nederland kennen we een achteruitgang van vispopulaties. Een van de oorzaken van de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee is de slechte natuurlijke verbindingen tussen Wad en achterland, de beken. Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzee leven, paait in de beken en groeit daar op.

Versterking van deze vispopulaties in de Waddenzee kan daarom alleen door vismigratie te verbeteren naar het achterland, waar de paaigebieden liggen. Zee en beken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute beter passeerbaar gemaakt en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Bij project Vissen voor verbinding zijn betrokken:

  • Provincie Groningen
  • Sportvisserij Groningen Drenthe
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Sportvisserij Nederland
  • Sportvisserij Fryslân
  • Staatsbosbeheer
  • Waddenvereniging
  • Waterschap Noorderzijlvest

Financiële ondersteuning:

  • Waddenfonds
  • Provincie Groningen

-> Meer informatie

Share this post