Vissenzender met een verhaal

Als onderdeel van het project Vissen voor Verbinding worden in het Groningse Peizerdiep al enkele jaren windes gevangen en van een inwendige zender voorzien. Daarbij troffen onderzoekers van Sportvisserij Nederland onlangs meerdere malen oude zendertjes aan.

“Ik stond echt even perplex toen ik de gebruikelijke incisie had gemaakt om de zender te kunnen plaatsen”, vertelt Remko Verspui, onderzoeker bij Sportvisserij Nederland over zijn recente vondst tijdens het opereren. “In de buikholte zat al een zender – een zogenaamde akoestische tag – die de winde blijkbaar bij eerder onderzoek had meegekregen. “Van welk jaar het apparaatje was, kon ik niet zien maar de verweerde buitenkant verraadde al dat hij flink oud was. Met behulp van de code op de tag zijn we vervolgens in de archieven gedoken. De winde kreeg een nieuwe zender en is vervolgens weer vrijgelaten.”

 
De teruggevangen winde uit het Peizerdiep met rechts de tag uit 2012 die hij al in zijn buik had.

In de archieven kwamen Remko en zijn collega’s uit bij het project Ruim baan voor vissen, waarvoor in 2012 eveneens windes werden gevangen, gemerkt en weer losgelaten in het Peizerdiep. Doel van dit onderzoek was het ‘meten’ van de vismigratie tussen de Drentse beken en het Lauwersmeer – een traject met een totale lengte van zo’n zestig kilometer. “We hebben de vissen destijds een mix van Vemco’s (akoestische tags) zoals deze en zogenaamde PIT-tags meegegeven”, weet Jeroen Huisman, vismigratie-onderzoeker bij Hogeschool van Hall Larenstein nog goed. “Veel Drentse beken hebben hun natuurlijke loop inmiddels teruggekregen en in het Peizerdiep ligt een grote vispassage. Dat komt migrerende vissen zoals deze windes aantoonbaar ten goede.”

Zo’n 20 jaar oud

Ruim een week later vond onderzoeker Remko alwéér een zender uit 2012 in een winde die hij opereerde. “Beide dieren hadden in 2012 een lengte van zo’n 40 cm en waren toen waarschijnlijk al 7 à 10 jaar oud”, aldus Remko. “Wij vingen ze terug bij een lengte van 48 cm en waarschijnlijk zijn ze nu dus al minimaal twintig jaar oud. Het laat zien dat vissen – ook met een zender in hun buik – heel lang kunnen leven en daarmee van grote waarde kunnen zijn voor een populatie.”

Over het project

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren: dát is het doel van het project Vissen voor Verbinding. Het initiatief komt van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat in het project centraal, maar ook andere vissoorten – zoals de paling, winde en stekelbaars – profiteren. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Share this post