Visserijkundige onderzoeken in december (video)

Jaarlijks worden er een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Bij problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland geeft voorlichting en advies op grond van gegevens die de visstandbeheerder vaak zelf kan verzamelen. Blijken de problemen niet direct te kunnen worden opgelost, dan kan de visstandbeheerder ook voor een onderzoek van de visstand en het viswater terecht bij Sportvisserij Nederland. Afhankelijk van de vraag of het probleem kan Sportvisserij Nederland een kort advies geven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het water of het uitzetten van vis. Klik hier voor de aanvraag van een Kort Advies.

Kort Advies zonder visonderzoek

Kort Adviezen zijn gratis voor bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen. Het advies wordt verwerkt in een rapport met een uitgebreide documentatie in de vorm van tekeningen en foto’s. Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren adviezen uitgebracht op het gebied van: uitbreiding visvijver, sportvisserijvisies voor diverse wateren, paaigebieden of vismigratie, het verondiepen van diepe viswateren etc.

Kort Advies met visonderzoek

Soms is meer informatie over de visstand nodig. Dan is een visserijkundig onderzoek vaak noodzakelijk. Het visserijkundig onderzoek vindt overwegend plaats in de koudere maanden van het jaar. De vissen zijn dan rustiger en daardoor gemakkelijker te vangen. Doorgaans maakt Sportvisserij Nederland bij het onderzoek gebruik van twee soorten visvangtuigen, namelijk de zegen en het elektrovisapparaat. Sinds 2014 bestaat ook de mogelijkheid om wateren tot een diepte van 10 meter te bemonsteren met een speciale diepe zegen. Op diepe wateren die niet met netten te bevissen zijn wordt de sonar ingezet. Meer over het Kort Advies lees je hier.

Onderzoeken deze maand

Komende maand vindt er in deze wateren een onderzoek plaats:
•Besselinkschans in Lichtenvoorde
•Winkelsteeg (Hatert) in Nijmegen
•Radstake in Zelhem
•Kanovijver in Gendt
•Zuidersportpark in Terneuzen

Share this post