Vissterfte vanwege droogte

Het warme weer van deze zomer heeft op diverse plaatsen in het land tot vissterfte geleid. Drooggevallen beken en vijvers of een tekort aan zuurstof in het water waren hier de oorzaak van.

Door een gebrek aan regenwater kwamen in het oosten en zuiden van ons land veel beken droog te staan en bleven de vissen achter in ondiepe, zuurstofarme poeltjes. Met name kwetsbare vissen als de beekprik, elrits, beekdonderpad en rivierdonderpad werden daardoor slachtoffer van de droogte. Op veel plaatsen in Nederland zijn sportvissers in actie gekomen en hebben zij meegeholpen met het verplaatsen van vissen uit bijna drooggevallen wateren.

Zomersterfte

Op andere plekken trad zomersterfte op. Dit is een (vaak plotseling) optredende vissterfte, die meestal in kleinere, afgesloten en ondiepe wateren met een veen- of modderbodem voorkomt. Bij een stijgende watertemperatuur neemt de oplosbaarheid van zuurstof af, terwijl vissen – koudbloedige dieren – in de zomer een snellere stofwisseling hebben en juist meer zuurstof nodig hebben. De situatie verslechtert vaak doordat bij de afbraak van bodemmateriaal door bacteriën veel zuurstof aan het water wordt onttrokken.

Sterfte voorkomen

Om hengelsportverenigingen te helpen zomersterfte te voorkomen, hebben we in onze rubriek Verenigingsservice twee infobladen met tips staan. Zie je zelf een geval van (dreigende) vissterfte? Meld dit dan direct aan de betreffende waterbeheerder (waterschap of gemeente), je hengelsportfederatie of -vereniging. Je kunt vissterfte ook melden bij het Meldpunt Water (0800- 0341), zodat Rijkswaterstaat de vissterfte landelijk in beeld kan brengen.

Share this post