Vragen over de inktvis jig

De afgelopen dagen zijn bij Sportvisserij Nederland diverse vangstmeldingen van pijlinktvissen binnengekomen, inclusief de nodige vragen over wat nu wel en niet mag. In dit artikel zetten we daarom het een en ander kort op een rijtje.

De meeste vangstmeldingen van pijlinktvissen komen van de Prinses Margriethaven op Maasvlakte 2. De warmwateruitlaat van de naastgelegen EON-energiecentrale zorgt er kennelijk voor dat hier op dit moment pijlinktvissen samenscholen die normaal gesproken vooral in zuidelijkere wateren voorkomen. Inmiddels hebben diverse sportvissers al een poging gewaagd om deze pijlinktvissen te vangen, soms met succes. Het is echter goed om te beseffen dat je hier in overtreding bent wanneer je met de inktvis jig (ook wel EGI jig genaamd) vist zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende.

‘Kustwater’

De havens van Maasvlakte 2, waaronder de Prinses Margriethaven, vallen namelijk onder de categorie ‘kustwater’. Hier geldt dat men zonder schriftelijke toestemming met maximaal twee hengels mag vissen, met als belangrijke toevoeging dat elke hengel ten hoogste drie (een-, twee- of drietandige) haken mag bevatten. Een inktvis jig bezit doorgaans echter meerdere rijen met vele kleine, puntige haakjes. Het Rijk is doorgaans de visrechthebbende in de kustwateren en dan is een schriftelijke toestemming voor dit kunstaas niet vereist. In het geval van de Rotterdamse zeehavens is het Havenbedrijf Rotterdam echter de visrechthebbende en moet je om met de inktvis jig te mogen vissen in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming als je met meer dan maximaal drie (een-, twee- of drietandige) haken wilt vissen. Het Havenbedrijf Rotterdam verstrekt voor zover ons bekend geen schriftelijke toestemmingen voor het vissen met hengels die meer dan drie haken bevatten.

Pijlinktvis valt onder ‘vis’

Op grond van artikel 1 lid 2 sub b van de Visserijwet in combinatie met bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling visserij worden de inktvis en pijlinktvis aangemerkt als vis. Het trachten te bemachtigen van inktvis wordt om die reden op grond van artikel 1 lid 3 van de Visserijwet aangemerkt als vissen.

Share this post