Waddenfonds steunt project Swimway Waddenzee

Het project Waddentools – Swimway Waddenzee kan dankzij een bijdrage vanuit het Waddenfonds van start gaan. Dat werd afgelopen vrijdag door het Waddenfonds bekend gemaakt. Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld. Sportvisserij Nederland is een van de projectpartners.

“Dit project gaat ons leren waarom de visstand in de Waddenzee zo sterk is afgenomen gedurende de afgelopen twintig jaar. Het geeft ons tegelijkertijd de ‘tools’ om het beheer bij te sturen en de Rijke Waddenzee te herstellen, ten bate van natuur en sportvisserij”,  aldus Fred Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland.

Van flyway naar swimway

Het natuurbeleid en -beheer van de Waddenzee was tot nu toe voornamelijk gericht op vogels. Daardoor is veel kennis opgebouwd over trekroutes en de functie van de Waddenzee hierbinnen voor welke vogelsoort en wanneer. Deze flyway aanpak noem je een levenscyclusbenadering. Wat we weten is dat de Waddenzee – net als voor trekvogels – een belangrijk knooppunt is voor vissen. Het Waddentools – Swimway Waddenzee project zal op een vergelijkbare manier als bij trekvogels via een swimway-benadering de bijdrage van bestaande en toekomstige maatregelen voor goed visbeheer op de Waddenzee in beeld brengen.

Door het uitvoeren van pilots wordt verkend hoe de functie van de Waddenzee voor vissoorten met beheermaatregelen kan worden versterkt. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke natuur- en verduurzamingsmaatregelen uit het verleden positief hebben uitgepakt voor de kinderkamer- en schakelfunctie van de Waddenzee voor vis. Met die kennis in handen, kan doelgericht worden gewerkt aan een rijkere visstand in de Waddenzee.

Brede steun

Het Waddenfonds steunt het project Waddentools – Swimway Waddenzee met een bijdrage van 3,6 miljoen euro. Eerder zegden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (0,6 miljoen euro), Rijkswaterstaat Noord Nederland (0,25 miljoen euro) en de drie waddenprovincies (0,23 miljoen euro), al hun financiële steun toe.

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee project werken drie kennisinstellingen: Rijkuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research nauw samen. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project, en wordt de samenwerking met beroepsvissers op de Waddenzee gezocht.

Meer lezen

Swimway Waddenzee maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools-programma dat werkt aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte beheermaatregelen voor de natuur van het Waddengebied. De totale looptijd van het Swimway Waddenzee project bedraagt vijf jaar en eindigt in 2024. Lees hier meer over project Swimway Waddenzee.

Share this post