Werkzaamheden Zuidpier IJmuiden afgerond

Vanaf dinsdag 10 oktober 2023 is de Zuidpier in IJmuiden weer toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden aan de Zuidpier zijn inmiddels afgerond en de hekken zullen worden verwijderd. De pier is door de herstelwerkzaamheden in goede staat voor het komende stormseizoen.

Sinds 15 mei 2023 was de Zuidpier doordeweeks afgesloten voor publiek en kon er alleen in het weekend worden gevist. Gedurende de afgelopen maanden is de kop van de pier hersteld. Deze was door verschillende stormen, o.a. die in 2022, beschadigd geraakt. De schades aan de kop zijn hersteld met onder meer breuksteen en asfalt.

Er zijn nog enkele restwerkzaamheden aan het lichtbaken van de Zuidpier die moeten worden uitgevoerd. Deze worden op een later moment ingepland.

Werkzaamheden aan de Zuidpier bij IJmuiden. (foto: Rijkswaterstaat)

Informatie pieren IJmuiden

De Zuidpier is in de eerste plaats golfbreker van de waterkering van het sluizencomplex IJmuiden en laat de scheepvaart veilig de sluizen van IJmuiden bereiken of verlaten. De functie van een golfbreker is om de energie uit de golven te halen en daarmee de scheepvaart en de waterkering van het sluizencomplex te beschermen.

Share this post