Zandversterking Houtribdijk ook goed voor vis

Om Nederland effectief tegen hoogwater te blijven beschermen, gaat Rijkswaterstaat de Houtribdijk versterken met zand. Van de ondiepe oeverzones die daardoor ontstaan, zal waarschijnlijk ook paaiende vis profiteren.

De Houtribdijk – met een totale lengte van 30 kilometer – dient sinds de aanleg in 1975 als een grote golfbreker tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Daarmee is deze dijk cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeer. Maar niet alleen waterveiligheid heeft de aandacht van Rijkswaterstaat. Ook aan de natuur, ecologische waterkwaliteit en recreatie in het gebied wordt gewerkt. Zo krijgt natuurgebied Trintelzand in het Markermeer binnenkort er maar liefst 155 hectare bij. Dat staat gelijk aan het oppervlak van 300 voetbalvelden.

Paaiende vis

Vissoorten als snoek en blankvoorn trekken in het (vroege) voorjaar graag naar ondiep, warmer water om zich voort te planten. Grote kans dus dat zij ook profiteren van de ondieptes die door de zandversterking ontstaan. Vissen en macrofauna dienen op hun beurt weer als voedsel voor allerlei soorten vogels, zoals de kuifeend, brilduiker, visdief en fuut. Zo draagt de versterking van de Houtribdijk ook bij aan een grotere biodiversiteit in het gehele Markermeer.

Verder lezen

Meer lezen over het ecologisch nut van de zandversterking van de Houtribdijk? Klik hier voor het volledige interview met Rosalie Heins, ecoloog bij Rijkswaterstaat.

Share this post