Zeebaars: meer ruimte voor de sportvisserij

Sinds vanmorgen is bekend dat sportvissers in 2020 van maart tot en met november per visdag twee zeebaarzen mogen meenemen. Vergeleken met het jaar 2019 is dat één vis meer en een verlenging van het open seizoen met twee maanden.

December is de maand van feestdagen, familie en kadootjes. Ook de Europese visserijministers komen jaarlijks in december bijeen – niet om te vieren maar om te onderhandelen over de verdeling van de vis voor het komend jaar. Inzet voor de sportvisserij is sinds 2015 vooral de baglimit voor zeebaars.

Onderhandelingen

Net als in voorgaande jaren hebben Sportvisserij Nederland en de European Anglers Alliance tot het uiterste gestreden voor een goed resultaat. Daarbij kregen we – net als in 2018 – steun van de Tweede Kamer en het Ministerie van LNV en minister Schouten. In de onderhandelingen zette Nederland wederom in op een bag limit van drie vissen voor een periode van zeven maanden. Ondanks de Brexit steunde ook het Verenigd Koninkrijk ons in deze onderhandelingen.

Verstand gewonnen

Hoewel we de wetenschap achter ons hadden – omdat de impact van sportvissers op het zeebaarsbestand aantoonbaar zeer gering is gebleken – kwam de Europese Commissie met een voorstel dat geen recht doet aan de belangrijke sociaal-economische positie van de hengelsport en de gewenste toegang tot een publieke voedselbron. Des te tevredener zijn we dat in Europa dit jaar het verstand gewonnen heeft. Sportvisserij Nederland dankt iedereen die ons in deze lobby heeft gesteund.

Overige afspraken 2020

  • Recreatieve staand wantvisserij op zeebaars is het hele jaar verboden.
  • Het quotum voor handlijnvissers gaat van 5,5 naar 5,7 ton per jaar.
  • Het quotum voor staand want blijft 1,4 ton aan onvermijdbare bijvangst per jaar. De nettencategorie ‘GNC’ is in 2020 toegevoegd. Bij die visserij wordt staand want in een cirkel om de school vis gezet.
  • Kotters en seines gaan naar een bijvangst van maximaal 520 kilogram per 2 maanden. Het aandeel zeebaars mag maximaal 5% van de aanlanding per vistrip bedragen.
  • De maanden februari en maart blijven gesloten voor de commerciële visserij op zeebaars. 

Zie ook:

Share this post