Zeeforellen bereiken Waddenzee

Een van de hoogtepuntjes dit jaar is dat twee van de 67 uitgezette forellen de Waddenzee hebben bereikt. De gezenderde vissen waren uitgezet in de Drentse beken om de migratie tussen de beken, het Lauwersmeer en de Waddenzee te onderzoeken. De vissen werden gevolgd door een netwerk van ontvangers. Een van de visjes is na twee weken Waddenzee gedetecteerd in de Eems-Dollard.

Maar twee?

 
Dit aantal valt niet tegen. Veel vissen nemen onderweg een verkeerde afslag of worden opgegeten. Niet voor niks leggen zeeforellen duizenden eitjes. Voor ons is het belangrijk dat forellen de Waddenzee en het Lauwersmeer kunnen bereiken. Jaarlijks zetten we duizenden vissen uit die op termijn zelf miljoenen eitjes moeten gaan leggen. Als er daarvan een paar weten terug te keren in de Waddenzee is dat al mooi.

Zwem mee

Eén van de twee zeeforellen legde de volgende route af: na uitzet heeft de forel in 15 dagen de kruising van het Hoendiep en Peizerdiep bereikt. Vervolgens heeft hij via het Aduarderdiep de splitsing met het van Starkenborghkanaal bereikt waar zoekgedrag zichtbaar is, voordat hij op dag 19 in westelijke richting vertrok.

Daarna heeft het circa zes dagen geduurd voordat de forel op dag 25 de Zoutkamperril heeft bereikt. Op het Lauwersmeer heeft de forel nog bijna een week rond gezwommen en op dag 32 was het zover: via de R.J. Cleveringsluizen zwom de forel de Waddenzee op!

Gezamenlijk netwerk van ontvangers

 
Na bijna twee weken in de Waddenzee is de zeeforel na een tocht van 160 kilometer op dag 45 in de Eems-Dollard gedetecteerd. Hier bevindt zich een ontvangersnetwerk vanuit het project Ruim Baan voor Vissen 2. Het is heel waardevol dat de ontvangers van verschillende projecten samen een netwerk vormen om de swimways van de gezenderde vissen in beeld brengen.

 
Onderzoekers van Sportvisserij Nederland met een hydrofoon

Migratieroute verbeteren

 
Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Hogeschool Van Hall Larenstein analyseren de route van de andere uitgezette forellen. Zo kunnen we antwoord geven op de vraag of de trekroute van de Drentse beken naar de Waddenzee passeerbaar is voor vissen. Hier kunnen adviezen uit voortkomen om de migratieroute te verbeteren.


Zeeforellen worden voorzien van transponders

Vissen voor verbinding

Sportvisserij Nederland is trotse partner van het project Vissen voor Verbinding dat als doel heeft: een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren.

Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, overheden en natuurbeschermingsorganisaties. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Nieuwsbrief

Share this post