Zoveel mogelijk water in de VISpas: help mee

Bijna driekwart van de aangesloten sportvissers wil met de VISpas het liefst in al het Nederlandse water kunnen vissen, blijkt uit onderzoek. Aan de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren worden gelukkig elke maand nieuwe wateren toegevoegd. Als sportvisser kun jij ons helpen om de lijst uit te breiden.

Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en heel veel hengelsportverenigingen wisselen via de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren wateren met elkaar uit waarvan zij het visrecht huren of een machtiging hebben. Ben je lid van een van deze aangesloten hengelsportverenigingen, dan mag je met je VISpas ook in heel veel wateren van de andere aangesloten verenigingen en federaties vissen. Dit zijn de blauwgekleurde wateren in de VISplanner. In de roodgekleurde wateren mogen alleen sportvissers met een VISpas van de betreffende vereniging vissen.

Dringende oproep

In juni hebben de federaties bij de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland besloten dat hengelsportverenigingen in ieder geval de openbare vaarwateren (rivieren en kanalen die vóór 2006 toegankelijk waren voor alle sportvissers met een sportvisakte) en grotere regionale wateren waarvan zij de visrechten huren of een machtiging hebben, landelijk zouden moeten uitwisselen – en liefst meer. Gezamenlijk doen de federaties hiertoe een dringende oproep en komend jaar gaan zij in gesprek met de besturen van de betreffende hengelsportverenigingen.

Veel verenigingswater in Nederland is nog niet uitgewisseld via de VISpas

Jouw stem telt

Het is goed om te beseffen dat de landelijke uitwisseling van viswater om visgelegenheid gaat. Drukker langs de waterkant wordt het er nauwelijks van. Je kunt immers maar op één plek tegelijk vissen. Wél wordt de VISpas hiermee een nog sterker product. En als nog meer sportvissers de pas bij hun plaatselijke hengelsportvereniging aanschaffen, zullen alle verenigingen daar weer van profiteren. Daar kun jij als sportvisser ook je steentje aan bijdragen door het bestuur van jouw hengelsportvereniging in de ledenvergadering mee te geven om verenigingsviswater landelijk uit te wisselen. Jouw stem telt!

Share this post