Man aangehouden in Zeeland met 81 zeebaarzen

In het Zeeuwse Oostburg is vannacht een man aangehouden die 81 zeebaarzen bij zich had. De vissen zaten in vier grote Ikea-tassen.

De man, afkomstig uit Rotterdam maar zonder vaste woon- of verblijfplaats, zei dat hij de vissen had gevangen in België.

Let op: vanaf 1 januari tot 1 april 2019 geldt voor sportvissers een algeheel meeneemverbod voor zeebaars. Sportvissers mogen vanaf 1 april t/m 31 oktober 2019 maar één zeebaars meenemen voor eigen consumptie.

Sportvisserij Nederland neemt nadrukkelijk afstand van dit soort onacceptabele praktijken. Stroperij met netten, hengels of elke andere vorm is illegaal en schaadt de visstand en de sportvisserij.

Om die reden zet Sportvisserij Nederland sterk in op signalering en bestrijding van stroperij via controle en handhaving, samen met politie en NVWA. Melden kan onder meer via het door Sportvisserij Nederland opgezette Meldpunt Visstroperij.

Lees ook:

Share this post