Nieuw type vispassage: de Vislift

Vissen die stroomopwaarts trekken en daarbij tegen barrières stuiten, krijgen voortaan hulp van de Vislift – een nieuw type vispassage dat sinds vorige week in een poldervaart nabij het Brabantse Almkerk wordt getest. De uitvinding is een visvriendelijker alternatief voor de gangbare vispassage, die vissen alsnog stress bezorgt.

Conventionele vispassages knippen een barrière als het ware op in kleine stapjes; passerende vissen moeten via verschillende hoekige bekkens alsnog een serie ‘hobbels’ nemen. Dankzij de ronde vormen van de Vislift is van die hobbels geen sprake meer. Vissen die erin zwemmen, gaan als in een wenteltrap in één beweging omhoog. Eenmaal boven aangekomen, zwemmen ze de Vislift weer uit.

Waterschap enthousiast

Waterschap Rivierenland was vanaf het begin enthousiast over de Vislift, niet alleen vanwege het innovatieve ontwerp. De nieuwe vispassage meet ook continu de waterkwaliteit. Bovendien is de Vislift onderhoudsvriendelijker en een stuk goedkoper dan reguliere passages door zijn compacte bouw.

De vispassage wordt de komende maanden getest op de doortrekbaarheid van vissen. De stroomsnelheid door de lift is aan te passen al naar gelang welke vissoorten het meest passeren. Welke soorten dat zijn, wordt gemonitord met een Fishcounter en met een camera.

Share this post