Uitslag verkiezingen Vertegenwoordiging Sportvissers

Van 12 t/m 21 mei konden alle VISpashouders via www.mijnsportvisserij.nl hun stem uitbrengen bij de verkiezing voor de Vertegenwoordiging Sportvissers. De negen kandidaten met de meeste stemmen zijn inmiddels bekend en vormen nu officieel deze vertegenwoordiging.

Op basis van de enkele duizenden geldig uitgebrachte stemmen, zijn de volgende negen kandidaten gekozen – met tussen haakjes per kandidaat het percentage stemmen dat zij kregen: Sander van Kooten (23.07%), Rinze van der Kooi (7,96%), Tom Huiberts (7.87%), Bart van Meurs (7,60%), Erwin Enter (7,47%), Ger van Hout (6,22%), John Willems (5,87%), Thijs de Lange (5,56%) en Yoeri Bussemakers (4,89%). In totaal waren er 19 verkiesbare kandidaten.

Aanwezig bij ALV

De vertegenwoordiging zal vanaf nu een rol spelen in het adviseren van het bestuur van Sportvisserij Nederland namens de 670.000 VISpashouders annex leden. Hiervoor zal zij ook contact onderhouden met de achterban om hun wensen en ideeën te vertalen naar concrete voorstellen aan het bestuur. Als eerst gaan de negen vertegenwoordigers nu onderling bepalen wie van hen aanwezig zal zijn en mag meestemmen op de eerstkomende algemene ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Nederland. Deze vindt op zaterdag 10 juni plaats.

Lees hier meer over de Vertegenwoordiging Sportvissers.

Sportvisserij Nederland bedankt alle VISpashouders die hun stem hebben uitgebracht voor hun deelname en betrokkenheid.

Share this post