618 vislessen in 2019!

Vorig jaar heeft Sportvisserij Nederland in samenwerking met hengelsportfederaties en -verenigingen 618 vislessen gegeven. Dankzij de inzet van honderd VISmeesters en een veelvoud aan vrijwilligers hebben 14.000 kinderen kennis opgedaan over de onderwaterwereld èn dichtbij school een paar uur heerlijk kunnen vissen.

Vislessen zijn gericht op groepen 7 en 8 van
basisscholen en bestaan uit een theorie- en
praktijkgedeelte. Deze lessen worden gegeven
door opgeleide VISmeesters, die worden ondersteund
door VIScoaches en ouders van leerlingen.
Zowel de leerlingen, ouders als vrijwilligers worden
voorafgaand aan het praktijkgedeelte aan de
waterkant goed geïnstrueerd over de omgang met
vis.

Elke vis wordt met natte handen vastgehouden,
voorzichtig onthaakt en laag bij het water teruggezet.
Respect voor de vis en zijn leefomgeving staan
voorop.

Draagvlak

Vislessen dragen bij aan de maatschappelijke zichtbaarheid
van en draagvlak voor de sportvisserij.
Hengelsportverenigingen die vislessen organiseren
staan vaak goed bekend bij kinderen, hun ouders en
de plaatselijke overheden. Bovendien gaan vissende
kinderen meer naar buiten dan hun niet-vissende
leeftijdsgenoten, wat hun gezondheid ten goede
komt.

Ook leren ze dat respect voor de vis en de natuur
belangrijk is. In combinatie met een goed vervolgtraject
bevorderen vislessen de instroom van
jeugdleden bij de hengelsportverenigingen.

Cursuprogramma

Om vislessen te kunnen geven, zijn VISmeesters en
VIScoaches onmisbaar. Bij Sportvisserij Nederland kun
je dit voorjaar de gratis cursus VIScoach en VISmeester
volgen.

Share this post