Bass-a-tag: sportvissers gezocht!

Wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) gaan samen met Sportvisserij Nederland onderzoek doen naar de verspreiding van diverse vissoorten in de Waddenzee. De zeebaars is er daar een van. Om dit onderzoek te ondersteunen zoeken we sportvissers met een eigen boot die mee willen helpen om zeebaarzen te vangen zodat deze van een zender kunnen worden voorzien.

Het gaat niet goed met de visstand van de Waddenzee, terwijl vis een belangrijke bouwsteen is voor veel ander leven. Met goede beheer- en herstelmaatregelen kunnen we daar verandering in brengen. Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject dat meer inzicht zal geven in hoe vissen de Waddenzee gebruiken (soorten, leeftijdsfases), zodat er maatregelen kunnen worden genomen die leiden tot herstel van de visstand. Sportvisserij Nederland maakt deel uit van dit project en houdt zich onder meer bezig met het taggen van 140 zeebaarzen. Deze vissen kunnen met behulp van een antennenetwerk in het westelijk deel van de Waddenzee (zie kaartje) worden gevolgd. Iedere keer dat een vis met tag de komende drie jaar langs een ontvanger zwemt, wordt dit geregistreerd.

Overzicht van het antennenetwerk in het westelijk gedeelte van de Waddenzee.

Om de benodigde zeebaarzen met de hengel te vangen zijn we op zoek naar sportvissers die met hun eigen boot mee willen vissen (dit tegen onkostenvergoeding van aas en brandstof). Het is de bedoeling dat elke gevangen zeebaars groter dan 35 cm wordt bewaard in de bun of een door de organisatie geleverde bewaarbak, waarna deze op een centrale boot door onderzoekers van een zender wordt voorzien. De eerste visdag staat gepland op zaterdag 8 mei – onder voorbehoud van de wind en golfhoogte – en heeft Harlingen als vertrekpunt. Vervolgens zullen deze zomer op andere locaties nog meer visdagen worden georganiseerd. Het zenderen gaat in principe net zolang door totdat we in totaal 140 zeebaarzen hebben gemerkt. Heb je interesse om aan dit onderzoek mee te doen? Neem dan contact op met Sportvisserij Fryslân via zee@visseninfriesland.nl of 0566 – 624455.
In totaal zullen 140 zeebaarzen van een akoestische zender worden voorzien.  

Share this post