Bouw vismigratierivier in volle gang (video)

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de Vismigratierivier door De Afsluitdijk. Deze bijzondere vispassage maakt het mogelijk dat allerlei soorten trekvissen weer vrij van de Waddenzee naar IJsselmeer én in de omgekeerde richting kunnen zwemmen. Zo kunnen ze weer hun paai- en leefgebieden bereiken – tot in Zwitserland aan toe!

Tweederde van de doorgang door de Afsluitdijk staat nu onder water. Alleen het middelste gedeelte staat nog droog, daar wordt nog verder gebouwd. Als de vier kilometer lange Vismigratierivier – waar Sportvisserij Nederland een van de initiatiefnemers van is – eind 2024 klaar is, kunnen trekvissen weer vrij heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daar profiteert de visstand en andere waternatuur van, wat uiteindelijk ook positief uitpakt voor de sportvisser.

Technisch hoogstandje

 
Technisch gezien is de Vismigratierivier ook een baanbrekend project. Dit is de eerste kunstmatige getijdenrivier ter wereld op de grens van zoet en zout water. Bovendien komt er ondanks de open verbinding geen druppel zout water in het IJsselmeer terecht, zodat dit meer als drinkwaterbron behouden blijft voor Nederland. Kijk voor meer informatie en de laatste stand van zaken over dit bijzondere project op www.vismigratierivier.nl.

Share this post